Arbetslösheten i Munkfors faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Värmland

Munkfors kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Munkfors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Värmlands län såg en minskande arbetslöshet i februari. Så även i Munkfors, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Under februari månad rapporterade Munkfors en total arbetslöshet på 8,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att nio av 102 invånare i åldern 16 till 64 år i Munkfors kommun var inskrivna som arbetssökande (144 färre än i februari i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Munkfors kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Munkfors är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arvika där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Munkfors alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Värmlands län (8,8 procent i kommunen, jämfört med 7,3 procent i hela länet). Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Säffle har den högsta (11,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,8 procent i Munkfors under februari månad, motsvarande 24 av 101 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−34 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,0 procentenheter i Munkfors. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Munkfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Munkfors om man jämför med andra kommuner i Värmland. Storfors har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sunne har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,1 procentenheter). I februari var 12,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tolv personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tio personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Munkfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Munkfors högre än i Värmland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Munkfors kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

20 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 20 arbetsplatsannonser i Munkfors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Munkfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor49
Fastighetsskötare24
Transportledare och transportsamordnare14
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning13
Fritidsledare m.fl.12
Pizzabagare m.fl.12
Socialsekreterare22
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning11
Företagssäljare11
Förvaltnings- och planeringschefer11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Munkfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
MunkforsVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften8,8 %−0,6 % 7,3 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda23,8 %−3,1 % 21,6 %−3,1 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar12,2 %−3,1 % 10,4 %−3,4 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika5,5 %−2,8 % 
Eda8,2 %−1,3 % 
Filipstad10,5 %−1,4 % 
Forshaga7,3 %−1,2 % 
Grums9,0 %−1,7 % 
Hagfors7,0 %−1,8 % 
Hammarö4,2 %−1,0 % 
Karlstad7,2 %−1,4 % 
Kil6,3 %−0,8 % 
Kristinehamn9,4 %−1,3 % 
Munkfors8,8 %−0,6 % 
Storfors9,0 %−1,8 % 
Sunne5,4 %−1,3 % 
Säffle11,0 %−1,0 % 
Torsby5,8 %−1,2 % 
Årjäng5,5 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika15,9 %−6,2 % 
Eda18,6 %−3,3 % 
Filipstad31,8 %−3,0 % 
Forshaga21,4 %−1,9 % 
Grums23,9 %−6,1 % 
Hagfors17,5 %−5,4 % 
Hammarö13,4 %−2,8 % 
Karlstad20,6 %−1,9 % 
Kil19,6 %−5,2 % 
Kristinehamn28,6 %−3,6 % 
Munkfors23,8 %−3,1 % 
Storfors19,0 %−4,4 % 
Sunne20,9 %−2,0 % 
Säffle36,5 %−2,9 % 
Torsby18,4 %−2,2 % 
Årjäng15,9 %−4,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika9,0 %−6,8 % 
Eda10,6 %−2,1 % 
Filipstad11,5 %−2,7 % 
Forshaga15,7 %−3,6 % 
Grums15,5 %−2,8 % 
Hagfors10,1 %−4,0 % 
Hammarö10,9 %−2,9 % 
Karlstad8,6 %−2,8 % 
Kil13,7 %−3,7 % 
Kristinehamn13,6 %−4,4 % 
Munkfors12,2 %−3,1 % 
Storfors12,9 %−6,3 % 
Sunne6,8 %−2,8 % 
Säffle16,0 %−2,1 % 
Torsby9,3 %−3,4 % 
Årjäng8,2 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.