Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Ånge

Ånge kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Ånge kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Ånge kommun minskat. I februari fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Ånge kommun med 3,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 20,7 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under februari månad rapporterade Ånge en total arbetslöshet på 7,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att åtta av 105 invånare i åldern 16 till 64 år i Ånge kommun var inskrivna som arbetssökande (359 färre än i februari i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Ånge är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Ånge kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Ånge är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Örnsköldsvik där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Ånge hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västernorrlands län och nu växer klyftan (7,6 procent i kommunen, jämfört med 7,8 procent i hela länet). Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (6,6 procent), medan Härnösand har den högsta (10,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,7 procent i Ånge under februari månad, motsvarande 21 av 101 personer. Det är 3,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−82 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,0 till 20,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,1 procentenheter i Ånge. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ånge kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Ånge om man jämför med andra kommuner i Västernorrland. Timrå har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Efter nedgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Ånge nu den lägsta arbetslösheten i Västernorrland. Härnösand har högsta arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (28,6 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2 procentenheter). I februari var 11,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande elva personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 47 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ånge kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ånge lägre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ånge kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

47 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 47 arbetsplatsannonser i Ånge kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 70 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Ånge kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare1223
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.413
Grundutbildade sjuksköterskor36
Tandläkare15
Grundskollärare23
Restaurang- och köksbiträden m.fl.22
Torg- och marknadsförsäljare m.fl.22
Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering22
Personliga assistenter22
Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Ånge kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
ÅngeVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften7,6 %−0,6 % 7,8 %−1,3 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda20,7 %−3,8 % 23,0 %−3,3 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar11,2 %−2,0 % 11,5 %−2,9 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Härnösand10,2 %−1,7 % 
Kramfors9,1 %−1,0 % 
Sollefteå8,5 %−0,8 % 
Sundsvall7,4 %−1,2 % 
Timrå8,4 %−0,5 % 
Ånge7,6 %−0,6 % 
Örnsköldsvik6,6 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Härnösand28,6 %−4,7 % 
Kramfors24,8 %−3,6 % 
Sollefteå24,8 %−1,3 % 
Sundsvall21,0 %−2,1 % 
Timrå21,8 %−1,9 % 
Ånge20,7 %−3,8 % 
Örnsköldsvik23,3 %−5,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Härnösand13,7 %−4,5 % 
Kramfors15,2 %−0,1 % 
Sollefteå12,6 %−1,9 % 
Sundsvall10,6 %−3,1 % 
Timrå15,3 %−2,3 % 
Ånge11,2 %−2,0 % 
Örnsköldsvik9,1 %−3,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.