Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 19:e månaden i följd i Lindesberg

Lindesbergs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Lindesbergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Lindesbergs kommun minskat. I februari fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Lindesbergs kommun med 1,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 21,4 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under februari månad rapporterade Lindesberg en total arbetslöshet på 7,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att åtta av 104 invånare i åldern 16 till 64 år i Lindesbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (965 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Lindesberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Lindesbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Lindesberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Lindesberg nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Örebro län. Askersund har den lägsta arbetslösheten i länet (4,4 procent), medan Hällefors har den högsta (10,9 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,4 procent i Lindesberg under februari månad, motsvarande 21 av 98 personer. Det är 1,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−421 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,7 till 21,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,7 procentenheter i Lindesberg. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lindesbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Lindesberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,7 procentenheter). I februari var 10,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande elva personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 140 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lindesberg sjunkit elva månader i följd (ner från 12,2 procent i mars 2021 till 10,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lindesbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Lindesberg har ungefär samma total arbetslöshet som Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 1,7 procentenheter högre i Lindesberg.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lindesbergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

92 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 92 arbetsplatsannonser i Lindesbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 190 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Lindesbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare822
Maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter120
Grundutbildade sjuksköterskor1014
Processoperatörer, papper112
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.312
Butikssäljare, dagligvaror311
Brevbärare och postterminalarbetare39
Restaurang- och köksbiträden m.fl.48
Trädgårdsanläggare m.fl.27
Processoperatörer, pappersmassa16

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Lindesbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
LindesbergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,7 %−1,1 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda21,4 %−1,8 % 21,7 %−2,6 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar10,8 %−1,7 % 9,1 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund4,4 %−1,3 % 
Degerfors8,7 %−0,5 % 
Hallsberg6,8 %−2,2 % 
Hällefors10,9 %−2,7 % 
Karlskoga6,9 %−1,1 % 
Kumla6,2 %−0,8 % 
Laxå7,0 %−1,7 % 
Lekeberg4,6 %−0,8 % 
Lindesberg7,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,9 %−3,7 % 
Nora7,2 %−1,2 % 
Örebro8,2 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund16,9 %−5,4 % 
Degerfors27,3 %0,0 % 
Hallsberg19,3 %−4,1 % 
Hällefors31,8 %−7,0 % 
Karlskoga21,8 %−2,2 % 
Kumla18,2 %−0,8 % 
Laxå20,0 %−5,9 % 
Lekeberg15,9 %−4,6 % 
Lindesberg21,4 %−1,8 % 
Ljusnarsberg21,2 %−8,1 % 
Nora20,0 %−5,9 % 
Örebro22,0 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−4,8 % 
Degerfors14,0 %−1,6 % 
Hallsberg10,5 %−2,6 % 
Hällefors13,0 %−4,4 % 
Karlskoga8,3 %−2,8 % 
Kumla10,1 %−2,8 % 
Laxå9,8 %−3,4 % 
Lekeberg8,2 %−2,3 % 
Lindesberg10,8 %−1,7 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora12,4 %−0,8 % 
Örebro8,4 %−2,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.