Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på sex år i Lekeberg

Lekebergs kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Lekebergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Lekebergs kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2016.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Lekebergs kommun med 4,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 15,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under februari månad rapporterade Lekeberg en total arbetslöshet på 4,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att fem av 109 invånare i åldern 16 till 64 år i Lekebergs kommun var inskrivna som arbetssökande (216 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Lekeberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Lekebergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Lekeberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lekeberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (4,6 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Askersund har den lägsta arbetslösheten i länet (4,4 procent), medan Hällefors har den högsta (10,9 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,9 procent i Lekeberg under februari månad, motsvarande 16 av 101 personer. Det är 4,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−56 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,3 till 15,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan februari 2016.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,3 procentenheter i Lekeberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lekebergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Lekeberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,3 procentenheter). I februari var 8,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande åtta personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 26 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lekeberg sjunkit elva månader i följd (ner från 9,7 procent i mars 2021 till 8,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lekebergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lekeberg lägre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lekebergs kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

26 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 26 arbetsplatsannonser i Lekebergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Lekebergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering310*
Vårdare, boendestödjare28
Restaurang- och köksbiträden m.fl.38
Företagssäljare16
Trädgårdsanläggare m.fl.15
Barnskötare13
Förskollärare13
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.22
Träarbetare, snickare m.fl.12
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal12

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Lekebergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
LekebergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften4,6 %−0,8 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda15,9 %−4,6 % 21,7 %−2,6 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar8,2 %−2,3 % 9,1 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund4,4 %−1,3 % 
Degerfors8,7 %−0,5 % 
Hallsberg6,8 %−2,2 % 
Hällefors10,9 %−2,7 % 
Karlskoga6,9 %−1,1 % 
Kumla6,2 %−0,8 % 
Laxå7,0 %−1,7 % 
Lekeberg4,6 %−0,8 % 
Lindesberg7,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,9 %−3,7 % 
Nora7,2 %−1,2 % 
Örebro8,2 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund16,9 %−5,4 % 
Degerfors27,3 %0,0 % 
Hallsberg19,3 %−4,1 % 
Hällefors31,8 %−7,0 % 
Karlskoga21,8 %−2,2 % 
Kumla18,2 %−0,8 % 
Laxå20,0 %−5,9 % 
Lekeberg15,9 %−4,6 % 
Lindesberg21,4 %−1,8 % 
Ljusnarsberg21,2 %−8,1 % 
Nora20,0 %−5,9 % 
Örebro22,0 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−4,8 % 
Degerfors14,0 %−1,6 % 
Hallsberg10,5 %−2,6 % 
Hällefors13,0 %−4,4 % 
Karlskoga8,3 %−2,8 % 
Kumla10,1 %−2,8 % 
Laxå9,8 %−3,4 % 
Lekeberg8,2 %−2,3 % 
Lindesberg10,8 %−1,7 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora12,4 %−0,8 % 
Örebro8,4 %−2,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.