Lägsta arbetslösheten på 13 år i Blekinge

Blekinge län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Blekinge län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Blekinge län noterar i februari den lägsta arbetslösheten sedan december 2008.

Under februari månad rapporterade Blekinge en total arbetslöshet på 8,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att åtta av 95 invånare i åldern 16 till 64 år i Blekinge län var inskrivna som arbetssökande (7 763 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Blekinge är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,0 till 8,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan december 2008.

Graf: Arbetslöshet i Blekinge län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Blekinge är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i just Blekinge.

Även om arbetslösheten i Blekinge alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (8,4 procent i länet, jämfört med 7,2 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,9 procent), medan Södermanland har den högsta (9,8 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,8 procent i Blekinge under februari månad, motsvarande 24 av 101 personer. Det är 3,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−3 610 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 29,6 till 23,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan oktober 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,4 procentenheter i Blekinge. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Blekinge som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,3 procentenheter). I februari var 12,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tolv personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 1 259 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Blekinge sjunkit elva månader i följd (ner från 15,6 procent i mars 2021 till 12,1 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Blekinge högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 3,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Blekinge län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

865 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 865 arbetsplatsannonser i Blekinge län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 650 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Blekinge län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor72154*
Personliga assistenter40107
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1767
Butikssäljare, fackhandel1863
Företagssäljare3362
Kockar och kallskänkor2060
Svetsare och gasskärare1049
Städare1942*
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete1738
Hovmästare och servitörer1237

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Blekinge län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
BlekingeSverige
Hela arbetskraften8,4 %−1,8 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda23,8 %−3,5 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar12,1 %−4,3 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Karlshamn8,9 %−1,6 % 
Karlskrona7,1 %−1,7 % 
Olofström9,3 %−1,6 % 
Ronneby11,6 %−2,0 % 
Sölvesborg6,9 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Karlshamn25,8 %−2,7 % 
Karlskrona21,0 %−3,7 % 
Olofström18,7 %−3,7 % 
Ronneby32,7 %−4,7 % 
Sölvesborg17,6 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Karlshamn12,1 %−4,2 % 
Karlskrona11,3 %−4,1 % 
Olofström11,2 %−5,9 % 
Ronneby15,5 %−4,7 % 
Sölvesborg10,7 %−4,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.