Ungdoms­arbetslösheten i Nora faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Örebro

Nora kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Nora kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Örebro län såg en minskande ungdoms­arbetslöshet i februari. Så även i Nora, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdoms­arbetslöshet i Nora kommun med 0,8 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i februari på 12,4 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under februari månad rapporterade Nora en total arbetslöshet på 7,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att sju av 97 invånare i åldern 16 till 64 år i Nora kommun var inskrivna som arbetssökande (403 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Nora är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 7,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Nora kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nora är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Nora hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (7,2 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Askersund har den lägsta arbetslösheten i länet (4,4 procent), medan Hällefors har den högsta (10,9 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,0 procent i Nora under februari månad, motsvarande 20 av 100 personer. Det är 5,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−177 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,3 till 20,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,8 procentenheter i Nora. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Nora kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Nora om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,8 procentenheter). I februari var 12,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tolv personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 50 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Nora sjunkit elva månader i följd (ner från 13,6 procent i mars 2021 till 12,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Nora kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Nora har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 3,3 procentenheter högre i Nora.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Nora kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

43 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 43 arbetsplatsannonser i Nora kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 110 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Nora kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare517
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering416*
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.115
Vårdbiträden112
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.312
Personliga assistenter78
Vårdare, boendestödjare55
Hovmästare och servitörer24
Förskollärare13
Grundutbildade sjuksköterskor13

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Nora kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
NoraÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,2 %−1,2 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda20,0 %−5,9 % 21,7 %−2,6 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar12,4 %−0,8 % 9,1 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund4,4 %−1,3 % 
Degerfors8,7 %−0,5 % 
Hallsberg6,8 %−2,2 % 
Hällefors10,9 %−2,7 % 
Karlskoga6,9 %−1,1 % 
Kumla6,2 %−0,8 % 
Laxå7,0 %−1,7 % 
Lekeberg4,6 %−0,8 % 
Lindesberg7,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,9 %−3,7 % 
Nora7,2 %−1,2 % 
Örebro8,2 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund16,9 %−5,4 % 
Degerfors27,3 %0,0 % 
Hallsberg19,3 %−4,1 % 
Hällefors31,8 %−7,0 % 
Karlskoga21,8 %−2,2 % 
Kumla18,2 %−0,8 % 
Laxå20,0 %−5,9 % 
Lekeberg15,9 %−4,6 % 
Lindesberg21,4 %−1,8 % 
Ljusnarsberg21,2 %−8,1 % 
Nora20,0 %−5,9 % 
Örebro22,0 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−4,8 % 
Degerfors14,0 %−1,6 % 
Hallsberg10,5 %−2,6 % 
Hällefors13,0 %−4,4 % 
Karlskoga8,3 %−2,8 % 
Kumla10,1 %−2,8 % 
Laxå9,8 %−3,4 % 
Lekeberg8,2 %−2,3 % 
Lindesberg10,8 %−1,7 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora12,4 %−0,8 % 
Örebro8,4 %−2,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.