Arbetslösheten i Hylte faller mer än i andra kommuner i Halland

Hylte kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Hylte kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Hallands län såg en minskande arbetslöshet i februari. Hylte var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under februari månad rapporterade Hylte en total arbetslöshet på 9,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,5 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att nio av 98 invånare i åldern 16 till 64 år i Hylte kommun var inskrivna som arbetssökande (596 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Hylte är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,2 till 9,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Arbetslöshet i Hylte kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Hylte är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Hylte. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Hylte alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Hallands län (9,2 procent i kommunen, jämfört med 5,5 procent i hela länet). Hylte har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Kungsbacka har den lägsta (3,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,1 procent i Hylte under februari månad, motsvarande 22 av 100 personer. Det är 5,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−406 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,8 till 22,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,9 procentenheter i Hylte. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hylte kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Hylte om man jämför med andra kommuner i Halland.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−7,5 procentenheter). I februari var 9,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tio personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 76 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Hylte sjunkit elva månader i följd (ner från 14,0 procent i mars 2021 till 9,5 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hylte kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Hylte högre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hylte kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

71 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 71 arbetsplatsannonser i Hylte kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Hylte kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Lager- och terminalpersonal415
Truckförare612
Gymnasielärare66
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete55
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering55
Personliga assistenter24
Företagssäljare23
Grundskollärare33
Tandhygienister23
Trädgårdsanläggare m.fl.22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Hylte kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
HylteHallands länHela landet
Hela arbetskraften9,2 %−2,5 % 5,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda22,1 %−5,4 % 17,1 %−2,9 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar9,5 %−7,5 % 6,4 %−3,0 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg6,5 %−1,5 % 
Halmstad7,7 %−1,6 % 
Hylte9,2 %−2,5 % 
Kungsbacka3,0 %−1,3 % 
Laholm5,8 %−1,7 % 
Varberg4,0 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg19,5 %−2,4 % 
Halmstad19,9 %−2,4 % 
Hylte22,1 %−5,4 % 
Kungsbacka11,1 %−2,2 % 
Laholm16,7 %−4,4 % 
Varberg11,7 %−3,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg7,7 %−2,5 % 
Halmstad7,8 %−3,6 % 
Hylte9,5 %−7,5 % 
Kungsbacka4,1 %−1,8 % 
Laholm7,6 %−3,5 % 
Varberg4,9 %−3,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.