Arbetslösheten minskar betydligt i Region Gotland

Region Gotland | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Region Gotland.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Region Gotland. Även i hela Gotlands län sjunker arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Region Gotland en total arbetslöshet på 5,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Gotlands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att fem av 93 invånare i åldern 16 till 64 år i Region Gotland var inskrivna som arbetssökande (2 051 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Region Gotland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 5,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den minskande arbetslösheten gör att Region Gotland nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Gotlands län. Region Gotland har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Gotland har den lägsta (5,4 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,4 procent i Region Gotland under februari månad, motsvarande 16 av 98 personer. Det är 5,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−508 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 16,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,0 procentenheter i Region Gotland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Region Gotland om man jämför med andra kommuner i Gotlands län.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,6 procentenheter). I februari var 7,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande åtta personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 328 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Region Gotland sjunkit tio månader i följd (ner från 10,8 procent i april 2021 till 7,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Region Gotland på i stort sett samma nivå som i Gotlands län som helhet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

596 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 596 arbetsplatsannonser i Region Gotland i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 680 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Region Gotland
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor58187*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering33181*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.26118*
Kockar och kallskänkor3091*
Hovmästare och servitörer2681
Personliga assistenter3974
Butikssäljare, dagligvaror1053
Städare1552*
Grundskollärare4952
Bärplockare och plantörer m.fl.341*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Region Gotland angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
Region GotlandGotlands länHela landet
Hela arbetskraften5,4 %−1,8 % 5,4 %−1,8 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda16,4 %−5,0 % 16,4 %−5,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,9 %−4,6 % 7,9 %−4,6 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Gotlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Gotland5,4 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gotlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Gotland16,4 %−5,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gotlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Gotland7,9 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.