Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på elva år i Karlshamn

Karlshamns kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Karlshamns kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Karlshamns kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juli 2010.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Karlshamns kommun med 2,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 25,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under februari månad rapporterade Karlshamn en total arbetslöshet på 8,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att nio av 101 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlshamns kommun var inskrivna som arbetssökande (1 642 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Karlshamn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,3 till 8,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Arbetslöshet i Karlshamns kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Karlshamn är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ronneby där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Karlshamn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Blekinge län (8,9 procent i kommunen, jämfört med 8,4 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (6,9 procent), medan Ronneby har den högsta (11,6 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 25,8 procent i Karlshamn under februari månad, motsvarande 26 av 101 personer. Det är 2,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−717 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 30,2 till 25,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 16,9 procentenheter i Karlshamn. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlshamns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Karlshamn som i andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,2 procentenheter). I februari var 12,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tolv personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 257 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlshamn sjunkit elva månader i följd (ner från 15,2 procent i mars 2021 till 12,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlshamns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Karlshamn har högre total arbetslöshet än Blekinge, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlshamns kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

163 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 163 arbetsplatsannonser i Karlshamns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 340 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Karlshamns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter935
Grundutbildade sjuksköterskor1223
Lednings- och organisationsutvecklare120
Butikssäljare, fackhandel517
Städare516
Gymnasielärare413
Kundtjänstpersonal413
Vårdare, boendestödjare312*
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.211
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter211

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Karlshamns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
KarlshamnBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften8,9 %−1,6 % 8,4 %−1,8 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda25,8 %−2,7 % 23,8 %−3,5 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar12,1 %−4,2 % 12,1 %−4,3 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Karlshamn8,9 %−1,6 % 
Karlskrona7,1 %−1,7 % 
Olofström9,3 %−1,6 % 
Ronneby11,6 %−2,0 % 
Sölvesborg6,9 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Karlshamn25,8 %−2,7 % 
Karlskrona21,0 %−3,7 % 
Olofström18,7 %−3,7 % 
Ronneby32,7 %−4,7 % 
Sölvesborg17,6 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Karlshamn12,1 %−4,2 % 
Karlskrona11,3 %−4,1 % 
Olofström11,2 %−5,9 % 
Ronneby15,5 %−4,7 % 
Sölvesborg10,7 %−4,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.