Arbetslösheten i Gotlands län faller mer än i andra län i Sverige

Gotlands län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Gotlands län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga län i Sverige såg en minskande arbetslöshet i februari. Gotlands län var ett av de län i riket där nedgången var störst.

Under februari månad rapporterade Gotlands län en total arbetslöshet på 5,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att fem av 93 invånare i åldern 16 till 64 år i Gotlands län var inskrivna som arbetssökande (2 051 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Gotlands län är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 5,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Gotlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Gotlands län är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i just Gotlands län.

Gotlands län hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (5,4 procent i länet, jämfört med 7,2 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,9 procent), medan Södermanland har den högsta (9,8 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,4 procent i Gotlands län under februari månad, motsvarande 16 av 98 personer. Det är 5,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−508 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 16,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,0 procentenheter i Gotlands län. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Gotlands län om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,6 procentenheter). I februari var 7,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande åtta personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 328 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Gotlands län sjunkit tio månader i följd (ner från 10,8 procent i april 2021 till 7,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Gotlands län lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 1,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Gotlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

596 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 596 arbetsplatsannonser i Gotlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 680 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Gotlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor58187*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering33181*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.26118*
Kockar och kallskänkor3091*
Hovmästare och servitörer2681
Personliga assistenter3974
Butikssäljare, dagligvaror1053
Städare1552*
Grundskollärare4952
Bärplockare och plantörer m.fl.341*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Gotlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
Gotlands länSverige
Hela arbetskraften5,4 %−1,8 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda16,4 %−5,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,9 %−4,6 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Sverige
LänArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Blekinge8,4 %−1,8 % 
Dalarna6,4 %−1,3 % 
Gotland5,4 %−1,8 % 
Gävleborg9,4 %−1,4 % 
Halland5,5 %−1,5 % 
Jämtland5,2 %−1,8 % 
Jönköping5,8 %−1,5 % 
Kalmar6,7 %−1,4 % 
Kronoberg7,7 %−1,5 % 
Norrbotten5,4 %−1,5 % 
Skåne9,2 %−1,7 % 
Stockholm6,7 %−1,5 % 
Södermanland9,8 %−1,3 % 
Uppsala6,6 %−0,9 % 
Värmland7,3 %−1,4 % 
Västerbotten4,9 %−1,6 % 
Västernorrland7,8 %−1,3 % 
Västmanland8,9 %−1,6 % 
Västra Götaland6,4 %−1,8 % 
Örebro7,6 %−1,4 % 
Östergötland7,5 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Sverige
LänArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Blekinge23,8 %−3,5 % 
Dalarna21,7 %−2,5 % 
Gotland16,4 %−5,0 % 
Gävleborg27,2 %−2,8 % 
Halland17,1 %−2,9 % 
Jämtland16,3 %−5,2 % 
Jönköping16,2 %−3,5 % 
Kalmar19,3 %−4,3 % 
Kronoberg20,5 %−3,2 % 
Norrbotten13,6 %−3,0 % 
Skåne20,7 %−3,1 % 
Stockholm13,5 %−2,2 % 
Södermanland25,4 %−2,0 % 
Uppsala17,5 %−1,1 % 
Värmland21,6 %−3,1 % 
Västerbotten13,7 %−3,6 % 
Västernorrland23,0 %−3,3 % 
Västmanland21,5 %−2,6 % 
Västra Götaland16,1 %−3,3 % 
Örebro21,7 %−2,6 % 
Östergötland21,3 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Sverige
LänArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Blekinge12,1 %−4,3 % 
Dalarna8,3 %−2,7 % 
Gotland7,9 %−4,6 % 
Gävleborg13,1 %−4,9 % 
Halland6,4 %−3,0 % 
Jämtland7,8 %−4,1 % 
Jönköping7,1 %−2,9 % 
Kalmar9,6 %−2,2 % 
Kronoberg9,9 %−3,3 % 
Norrbotten7,4 %−3,2 % 
Skåne10,8 %−3,1 % 
Stockholm7,4 %−1,8 % 
Södermanland13,0 %−2,7 % 
Uppsala8,5 %−1,9 % 
Värmland10,4 %−3,4 % 
Västerbotten6,9 %−3,2 % 
Västernorrland11,5 %−2,9 % 
Västmanland11,8 %−2,4 % 
Västra Götaland7,8 %−3,0 % 
Örebro9,1 %−2,7 % 
Östergötland9,8 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.