Arbetslösheten bland utlandsfödda i Sölvesborg faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Blekinge

Sölvesborgs kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Sölvesborgs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Blekinge län såg en minskande arbetslöshet bland utlandsfödda i februari. Så även i Sölvesborg, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Sölvesborgs kommun med 1,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 17,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt betydligt

Under februari månad rapporterade Sölvesborg en total arbetslöshet på 6,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att sju av 101 invånare i åldern 16 till 64 år i Sölvesborgs kommun var inskrivna som arbetssökande (702 färre än i februari i fjol).

Det är 13:e månaden i följd som arbetslösheten i Sölvesborg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan januari 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 6,9 procent.

Graf: Arbetslöshet i Sölvesborgs kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sölvesborg är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ronneby där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sölvesborg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (6,9 procent i kommunen, jämfört med 8,4 procent i hela länet). Sölvesborg har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Ronneby har den högsta (11,6 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,6 procent i Sölvesborg under februari månad, motsvarande 18 av 102 personer. Det är 1,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−215 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,1 till 17,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,7 procentenheter i Sölvesborg. Det är ungefär samma skillnad som för ett år sedan.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Sölvesborg om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4 procentenheter). I februari var 10,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande elva personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 101 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sölvesborg lägre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sölvesborgs kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

70 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 70 arbetsplatsannonser i Sölvesborgs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 110 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Sölvesborgs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor832
Personliga assistenter56
Företagssäljare46
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering46
Hovmästare och servitörer36
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer24
Kockar och kallskänkor34
Installations- och serviceelektriker24
Träarbetare, snickare m.fl.13
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter23

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Sölvesborgs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
SölvesborgBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften6,9 %−1,6 % 8,4 %−1,8 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda17,6 %−1,6 % 23,8 %−3,5 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar10,7 %−4,0 % 12,1 %−4,3 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Karlshamn8,9 %−1,6 % 
Karlskrona7,1 %−1,7 % 
Olofström9,3 %−1,6 % 
Ronneby11,6 %−2,0 % 
Sölvesborg6,9 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Karlshamn25,8 %−2,7 % 
Karlskrona21,0 %−3,7 % 
Olofström18,7 %−3,7 % 
Ronneby32,7 %−4,7 % 
Sölvesborg17,6 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Karlshamn12,1 %−4,2 % 
Karlskrona11,3 %−4,1 % 
Olofström11,2 %−5,9 % 
Ronneby15,5 %−4,7 % 
Sölvesborg10,7 %−4,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.