Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Varberg

Varbergs kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Varbergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Varbergs kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan november 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Varbergs kommun med 3,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 11,7 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under februari månad rapporterade Varberg en total arbetslöshet på 4,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att fyra av 100 invånare i åldern 16 till 64 år i Varbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (1 765 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Varberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,2 till 4,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Varbergs kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Varberg är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Varberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Hallands län och nu växer klyftan (4,0 procent i kommunen, jämfört med 5,5 procent i hela länet). Kungsbacka har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Hylte har den högsta (9,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,7 procent i Varberg under februari månad, motsvarande tolv av 103 personer. Det är 3,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−676 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,4 till 11,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,7 procentenheter i Varberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Varbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Varberg som i andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Kungsbacka har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,2 procentenheter). I februari var 4,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande fem personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 262 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Varberg sjunkit elva månader i följd (ner från 7,0 procent i mars 2021 till 4,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Varbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Varberg lägre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Varbergs kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

458 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 458 arbetsplatsannonser i Varbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 830 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Varbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor4994*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1653*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1629
Kockar och kallskänkor1628
Vårdbiträden423*
Personliga assistenter1721
Hovmästare och servitörer1320
Skötare120
Kundtjänstpersonal620
Städare1320*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Varbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
VarbergHallands länHela landet
Hela arbetskraften4,0 %−1,4 % 5,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda11,7 %−3,8 % 17,1 %−2,9 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar4,9 %−3,2 % 6,4 %−3,0 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg6,5 %−1,5 % 
Halmstad7,7 %−1,6 % 
Hylte9,2 %−2,5 % 
Kungsbacka3,0 %−1,3 % 
Laholm5,8 %−1,7 % 
Varberg4,0 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg19,5 %−2,4 % 
Halmstad19,9 %−2,4 % 
Hylte22,1 %−5,4 % 
Kungsbacka11,1 %−2,2 % 
Laholm16,7 %−4,4 % 
Varberg11,7 %−3,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg7,7 %−2,5 % 
Halmstad7,8 %−3,6 % 
Hylte9,5 %−7,5 % 
Kungsbacka4,1 %−1,8 % 
Laholm7,6 %−3,5 % 
Varberg4,9 %−3,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.