Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på fyra år i Kungsbacka

Kungsbacka kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Kungsbacka kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Kungsbacka kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan maj 2017.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Kungsbacka kommun med 2,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 11,1 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under februari månad rapporterade Kungsbacka en total arbetslöshet på 3,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att tre av 100 invånare i åldern 16 till 64 år i Kungsbacka kommun var inskrivna som arbetssökande (1 835 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Kungsbacka är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,1 till 3,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan april 2019.

Graf: Arbetslöshet i Kungsbacka kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Kungsbacka är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kungsbacka hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Hallands län och nu växer klyftan (3,0 procent i kommunen, jämfört med 5,5 procent i hela länet). Kungsbacka har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Hylte har den högsta (9,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent). Kungsbackas arbetslöshet sticker ut som den näst lägsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,1 procent i Kungsbacka under februari månad, motsvarande elva av 99 personer. Det är 2,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−561 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 14,4 till 11,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2017.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,1 procentenheter i Kungsbacka. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kungsbacka kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kungsbacka om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,8 procentenheter). I februari var 4,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande fyra personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 245 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kungsbacka sjunkit tolv månader i följd (ner från 5,9 procent i februari 2021 till 4,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kungsbacka kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kungsbacka lägre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kungsbacka kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

298 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 298 arbetsplatsannonser i Kungsbacka kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 500 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kungsbacka kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor2052
Personliga assistenter2227
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1222
Grundskollärare418
Butikssäljare, fackhandel1718
Företagssäljare817
Vårdare, boendestödjare417
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1017
Trädgårdsanläggare m.fl.517
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.115

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Kungsbacka kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
KungsbackaHallands länHela landet
Hela arbetskraften3,0 %−1,3 % 5,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda11,1 %−2,2 % 17,1 %−2,9 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar4,1 %−1,8 % 6,4 %−3,0 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg6,5 %−1,5 % 
Halmstad7,7 %−1,6 % 
Hylte9,2 %−2,5 % 
Kungsbacka3,0 %−1,3 % 
Laholm5,8 %−1,7 % 
Varberg4,0 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg19,5 %−2,4 % 
Halmstad19,9 %−2,4 % 
Hylte22,1 %−5,4 % 
Kungsbacka11,1 %−2,2 % 
Laholm16,7 %−4,4 % 
Varberg11,7 %−3,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg7,7 %−2,5 % 
Halmstad7,8 %−3,6 % 
Hylte9,5 %−7,5 % 
Kungsbacka4,1 %−1,8 % 
Laholm7,6 %−3,5 % 
Varberg4,9 %−3,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.