Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tio år i Söderhamn

Söderhamns kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Söderhamns kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Söderhamns kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan september 2011.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Söderhamns kommun med 3,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 31,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under februari månad rapporterade Söderhamn en total arbetslöshet på 10,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Gävleborgs län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att elva av 103 invånare i åldern 16 till 64 år i Söderhamns kommun var inskrivna som arbetssökande (1 367 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Söderhamn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,8 till 10,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Söderhamns kommun och Gävleborgs län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Söderhamn är inte den enda kommunen i Gävleborg där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hudiksvall där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Söderhamn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Gävleborgs län (10,7 procent i kommunen, jämfört med 9,4 procent i hela länet). Hudiksvall har den lägsta arbetslösheten i länet (6,8 procent), medan Sandviken har den högsta (11,6 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 31,9 procent i Söderhamn under februari månad, motsvarande 32 av 100 personer. Det är 3,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−603 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fem år i sträck. Sedan januari 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 52,1 till 31,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2011.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 21,2 procentenheter i Söderhamn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Söderhamns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Söderhamn som i andra kommuner i Gävleborg. Gävle har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Ovanåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,2 procentenheter). I februari var 19,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 19 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 214 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Söderhamn sjunkit tio månader i följd (ner från 20,2 procent i april 2021 till 19,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Söderhamns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Söderhamn högre än i Gävleborg som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,9 procentenheter.

Trots den senaste nedgången har Söderhamn nu den näst högsta ungdomsarbetslösheten i landet. Åmål har den allra högsta (19,2 procent).

Graf: Arbetslöshet bland unga i Söderhamns kommun och Gävleborgs län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

146 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 146 arbetsplatsannonser i Söderhamns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 250 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Söderhamns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare1334
Grundskollärare2730
Svetsare och gasskärare115
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.413
Socialsekreterare211
Personliga assistenter510
Skogsarbetare110
Lastbilsförare m.fl.29
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering99*
Grundutbildade sjuksköterskor57

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Söderhamns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
SöderhamnGävleborgs länHela landet
Hela arbetskraften10,7 %−1,0 % 9,4 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda31,9 %−3,5 % 27,2 %−2,8 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar19,0 %−2,2 % 13,1 %−4,9 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bollnäs9,8 %−1,2 % 
Gävle9,7 %−1,4 % 
Hofors9,6 %−1,1 % 
Hudiksvall6,8 %−2,4 % 
Ljusdal8,5 %−1,8 % 
Nordanstig7,5 %−0,7 % 
Ockelbo8,0 %−1,9 % 
Ovanåker7,7 %−2,2 % 
Sandviken11,6 %−0,6 % 
Söderhamn10,7 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bollnäs30,2 %−3,3 % 
Gävle25,9 %−2,5 % 
Hofors27,7 %−2,6 % 
Hudiksvall20,2 %−4,5 % 
Ljusdal26,5 %−4,6 % 
Nordanstig21,8 %−2,7 % 
Ockelbo25,5 %−5,9 % 
Ovanåker30,5 %−7,5 % 
Sandviken31,1 %−0,4 % 
Söderhamn31,9 %−3,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bollnäs13,4 %−5,0 % 
Gävle12,5 %−4,3 % 
Hofors13,8 %−9,3 % 
Hudiksvall11,2 %−6,8 % 
Ljusdal10,8 %−5,2 % 
Nordanstig10,9 %−7,3 % 
Ockelbo12,3 %+2,3 % 
Ovanåker11,9 %−4,1 % 
Sandviken15,0 %−5,6 % 
Söderhamn19,0 %−2,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.