Arbetslösheten bland utlandsfödda lägre i Laholm än i Halland för första gången på över elva år

Laholms kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Laholms kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ända sedan i juli 2010 haft Laholm haft högre arbetslöshet bland utlandsfödda än Halland, men nu har länet gått om kommunen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Laholms kommun med 4,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 16,7 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under februari månad rapporterade Laholm en total arbetslöshet på 5,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att sex av 103 invånare i åldern 16 till 64 år i Laholms kommun var inskrivna som arbetssökande (901 färre än i februari i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Laholm är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,8 till 5,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Arbetslöshet i Laholms kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Laholm är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Laholm alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Hallands län (5,8 procent i kommunen, jämfört med 5,5 procent i hela länet). Kungsbacka har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Hylte har den högsta (9,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,7 procent i Laholm under februari månad, motsvarande 17 av 102 personer. Det är 4,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−435 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 20,7 till 16,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan april 2009.

Anmärkningsvärt är att arbetslösheten nu, för första gången sedan juli 2010, är lägre i Laholm än snittet i Halland.

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Laholms kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,9 procentenheter i Laholm. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Laholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Laholm om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Kungsbacka har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,5 procentenheter). I februari var 7,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande åtta personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 118 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Laholm sjunkit tio månader i följd (ner från 10,3 procent i april 2021 till 7,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Laholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Laholm högre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Laholms kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

148 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 148 arbetsplatsannonser i Laholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 230 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Laholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter932
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer322
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering815
Grundutbildade sjuksköterskor813
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete912
Butikssäljare, fackhandel612
Personliga assistenter911
Företagssäljare510
Svetsare och gasskärare48
Restaurang- och köksbiträden m.fl.56

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Laholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
LaholmHallands länHela landet
Hela arbetskraften5,8 %−1,7 % 5,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda16,7 %−4,4 % 17,1 %−2,9 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,6 %−3,5 % 6,4 %−3,0 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg6,5 %−1,5 % 
Halmstad7,7 %−1,6 % 
Hylte9,2 %−2,5 % 
Kungsbacka3,0 %−1,3 % 
Laholm5,8 %−1,7 % 
Varberg4,0 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg19,5 %−2,4 % 
Halmstad19,9 %−2,4 % 
Hylte22,1 %−5,4 % 
Kungsbacka11,1 %−2,2 % 
Laholm16,7 %−4,4 % 
Varberg11,7 %−3,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg7,7 %−2,5 % 
Halmstad7,8 %−3,6 % 
Hylte9,5 %−7,5 % 
Kungsbacka4,1 %−1,8 % 
Laholm7,6 %−3,5 % 
Varberg4,9 %−3,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.