Nu har 80 procent fått två doser vaccin i Ljusnarsberg – den lägsta andelen i länet

Ljusnarsbergs kommun | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Ljusnarsbergs kommun.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Här är de senaste siffrorna om hur vaccineringen mot covid-19 går i Ljusnarsbergs kommun och Örebro län.

Totalt har 3 489 personer i Ljusnarsberg fått sin första vaccindos fram till vecka ett, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 82 procent av befolkningen fått minst en dos. Det är en lägre andel än i de flesta andra kommuner. Hammarö kommun har vaccinerat flest i hela landet (94 procent).

3 374 personer eller 80 procent av alla i befolkningen i Ljusnarsberg har tagit en andra dos.

Den tredje dosen redovisas än så länge separat. Den senaste uppgiften för Ljusnarsberg gäller till och med 11 januari, då totalt 1 644 personer fått påfyllnadsdosen. Det motsvarar 41 procent av den vuxna befolkningen (18 år och äldre).

Graf över andel vaccinerade

I hela Örebro län har 87 procent av befolkningen har fått en första dos.

Sju av tio över 80 år har fått tredje dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. De äldsta var också först ut att erbjudas en tredje påfyllnadsdos. I Ljusnarsberg har hittills 317 personer – eller 74 procent av 80-plussarna – fått en tredje spruta. Det är en mindre andel än i de flesta andra kommuner.

Rekommendationen om en tredje dos har sedan utökats till att gälla alla över 18 år i prioritetsordning. Den andra gruppen var personer över 65 år och personal på särskilt boende och i hemtjänst. i Ljusnarsberg har 73 procent av alla över 65 år fått en tredje dos.

Graf över vaccinerade per åldersgrupp

Örebro län håller ett genomsnittligt tempo

Totalt har 7 785 590 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 86 procent av landets befolkning, till och med den 13 januari. 83 procent har fått bägge doserna.

Graf med andel vaccinerade per region

Skillnaden mellan olika kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Hammarö kommun (94 procent). Samtidigt har Botkyrka kommun endast vaccinerat 69 procent.

Andel vaccinerade per kommun i Örebro län
KommunEn dos (%)Två doser (%)
Lekeberg8886
Laxå8684
Hallsberg8886
Degerfors8785
Hällefors8784
Ljusnarsberg8280
Örebro8784
Kumla9087
Askersund8886
Karlskoga9189
Nora8884
Lindesberg8683

Metod och kommentarer

Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Befolkningen avser här personer födda 2009 och tidigare om inte något annat anges. Tidigare har en mindre del av befolkningen räknats, vilket gör att andelen vaccinerade minskat något jämfört med tidigare rapporter.

Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Efterregistrering görs vilket betyder att uppgifterna i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden.

Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.