Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Haparanda

Haparanda kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Haparanda kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan juli 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Haparanda kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Haparanda kommun med 1,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i december på 12,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under december månad rapporterade Haparanda en total arbetslöshet på 9,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,9 procentenheter). I Norrbottens län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 371 av 3 865 invånare i åldern 16 till 64 år i Haparanda kommun var inskrivna som arbetssökande (89 färre än i december i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Haparanda är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,4 till 9,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Haparanda kommun och Norrbottens län

Haparanda är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Pajala och Älvsbyn där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Haparanda alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (9,6 procent i kommunen, jämfört med 5,6 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Haparanda har den högsta (9,6 procent). För att Haparanda skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 247 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,6 procent i Haparanda under december månad, motsvarande 163 av 1 294 personer. Det är 1,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−26 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juli 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,3 till 12,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 3,0 procentenheter i Haparanda.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Haparanda kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Haparanda om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,7 procentenheter). I december var 12,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 50 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 19 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Haparanda sjunkit nio månader i följd (ner från 17,5 procent i mars 2021 till 12,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Haparanda kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Haparanda högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Haparanda kommun och Norrbottens län

21 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt 21 arbetsplatsannonser i Haparanda kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Haparanda kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Telefonförsäljare m.fl.212
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m.110
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.18
Distriktssköterskor15
Grundutbildade sjuksköterskor15
Installations- och serviceelektriker15
Övrig servicepersonal14
Kundtjänstpersonal13
Butikssäljare, dagligvaror23
Reklamutdelare och tidningsdistributörer12

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Haparanda kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
HaparandaNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften9,6 %−1,9 % 5,6 %−1,3 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda12,6 %−1,5 % 14,2 %−3,0 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar12,1 %−3,7 % 7,7 %−2,6 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog3,6 %−2,1 % 
Arvidsjaur6,6 %−1,6 % 
Boden6,7 %−0,7 % 
Gällivare3,4 %−1,0 % 
Haparanda9,6 %−1,9 % 
Jokkmokk3,6 %−1,8 % 
Kalix6,0 %−1,4 % 
Kiruna3,2 %−1,4 % 
Luleå5,8 %−1,5 % 
Pajala4,5 %−2,3 % 
Piteå5,5 %−1,0 % 
Älvsbyn7,2 %−2,3 % 
Överkalix6,1 %−1,6 % 
Övertorneå6,7 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog9,3 %−5,7 % 
Arvidsjaur19,0 %−5,0 % 
Boden18,8 %−2,1 % 
Gällivare11,1 %−0,7 % 
Haparanda12,6 %−1,5 % 
Jokkmokk11,6 %−1,8 % 
Kalix14,8 %−2,0 % 
Kiruna8,2 %−5,3 % 
Luleå15,2 %−2,8 % 
Pajala8,6 %−6,8 % 
Piteå15,6 %−2,4 % 
Älvsbyn18,5 %−7,1 % 
Överkalix16,1 %−4,4 % 
Övertorneå11,5 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog8,5 %+1,4 % 
Arvidsjaur11,9 %−1,3 % 
Boden9,4 %−1,7 % 
Gällivare4,8 %−2,6 % 
Haparanda12,1 %−3,7 % 
Jokkmokk6,8 %−1,8 % 
Kalix8,9 %−3,7 % 
Kiruna4,7 %−2,8 % 
Luleå7,1 %−2,4 % 
Pajala5,2 %−5,4 % 
Piteå8,4 %−2,5 % 
Älvsbyn9,2 %−6,7 % 
Överkalix5,8 %−3,1 % 
Övertorneå11,2 %−3,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.