Lägsta arbetslösheten på 13 år i Skellefteå

Skellefteå kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Skellefteå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Skellefteå kommun noterar i december rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har den varit så här låg.

Under december månad rapporterade Skellefteå en total arbetslöshet på 4,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). I Västerbottens län däremot sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 583 av 35 178 invånare i åldern 16 till 64 år i Skellefteå kommun var inskrivna som arbetssökande (685 färre än i december i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Skellefteå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,0 till 4,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Arbetslöshet i Skellefteå kommun och Västerbottens län

Skellefteå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Skellefteå hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,5 procent i kommunen, jämfört med 5,0 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Åsele har den högsta (8,0 procent). För att Skellefteå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle 246 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,2 procent i Skellefteå under december månad, motsvarande 524 av 3 690 personer. Det är 4,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−129 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över sju år i sträck. Sedan augusti 2014 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 33,8 till 14,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,7 procentenheter i Skellefteå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Skellefteå kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Skellefteå som i andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Norsjö har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,4 procentenheter). I december var 6,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 250 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 161 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Skellefteå sjunkit nio månader i följd (ner från 10,0 procent i mars 2021 till 6,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Skellefteå kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Skellefteå lägre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Skellefteå kommun och Västerbottens län

434 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt 434 arbetsplatsannonser i Skellefteå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 020 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Skellefteå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1648
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering748*
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik1442*
Arbetsledare inom tillverkning938
Restaurang- och köksbiträden m.fl.833
Industrielektriker831
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik831
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik331
Processövervakare, kemisk industri330
Telefonförsäljare m.fl.625

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Skellefteå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
SkellefteåVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,5 %−1,8 % 5,0 %−1,7 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda14,2 %−4,2 % 14,4 %−4,2 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar6,7 %−3,4 % 6,9 %−3,3 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %−1,1 % 
Dorotea4,3 %−2,9 % 
Lycksele6,2 %−1,4 % 
Malå4,5 %−1,8 % 
Nordmaling6,1 %−2,1 % 
Norsjö5,3 %−0,4 % 
Robertsfors4,8 %−1,8 % 
Skellefteå4,5 %−1,8 % 
Sorsele3,8 %−1,2 % 
Storuman5,3 %−1,5 % 
Umeå4,9 %−1,7 % 
Vilhelmina7,2 %−2,0 % 
Vindeln4,4 %−1,3 % 
Vännäs4,9 %−1,6 % 
Åsele8,0 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjurholm17,2 %−3,5 % 
Dorotea10,2 %−12,9 % 
Lycksele19,5 %−4,6 % 
Malå16,1 %−7,6 % 
Nordmaling19,3 %−5,3 % 
Norsjö20,5 %+4,8 % 
Robertsfors15,0 %−5,1 % 
Skellefteå14,2 %−4,2 % 
Sorsele10,3 %−2,3 % 
Storuman18,8 %−3,3 % 
Umeå13,5 %−4,0 % 
Vilhelmina19,2 %−3,7 % 
Vindeln10,4 %−7,8 % 
Vännäs16,1 %−7,2 % 
Åsele14,9 %−6,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjurholm2,3 %−2,6 % 
Dorotea5,7 %−2,9 % 
Lycksele8,6 %−4,0 % 
Malå9,0 %−3,4 % 
Nordmaling9,0 %−6,7 % 
Norsjö7,6 %−2,0 % 
Robertsfors10,9 %−1,9 % 
Skellefteå6,7 %−3,4 % 
Sorsele4,8 %−6,3 % 
Storuman7,6 %−4,0 % 
Umeå6,4 %−2,9 % 
Vilhelmina10,5 %−3,2 % 
Vindeln8,3 %−3,9 % 
Vännäs6,3 %−6,5 % 
Åsele11,5 %−1,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.