Ungdomsarbetslösheten i Degerfors faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Örebro

Degerfors kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Degerfors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Tolv av tolv kommuner i Örebro län såg en minskande ungdomsarbetslöshet i december. Så även i Degerfors, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdomsarbetslöshet i Degerfors kommun med 0,8 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i december på 14,6 procent.

Läs mer om ungdomsarbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under december månad rapporterade Degerfors en total arbetslöshet på 8,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 369 av 4 241 invånare i åldern 16 till 64 år i Degerfors kommun var inskrivna som arbetssökande (39 färre än i december i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Degerfors kommun och Örebro län

Degerfors är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Degerfors alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Örebro län (8,7 procent i kommunen, jämfört med 7,7 procent i hela länet). Askersund har den lägsta arbetslösheten i länet (4,6 procent), medan Hällefors har den högsta (11,3 procent). För att Degerfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund skulle 174 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 26,6 procent i Degerfors under december månad, motsvarande 171 av 643 personer. Det är 2,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−9 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjätte månaden i följd. Sedan juni 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,8 till 26,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 17,9 procentenheter i Degerfors. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Degerfors kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Degerfors om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,8 procentenheter). I december var 14,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 65 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fyra personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Degerfors kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Degerfors högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Degerfors kommun och Örebro län

25 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt 25 arbetsplatsannonser i Degerfors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Degerfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Telefonförsäljare m.fl.313
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m.13
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete22
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik22
Arbetsförmedlare11
Övriga administrations- och servicechefer11
Väktare och ordningsvakter11
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering11*
Tandhygienister11
Svetsare och gasskärare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Degerfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
DegerforsÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften8,7 %−0,8 % 7,7 %−1,5 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda26,6 %−2,3 % 22,0 %−3,6 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar14,6 %−0,8 % 8,9 %−3,5 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund4,6 %−1,0 % 
Degerfors8,7 %−0,8 % 
Hallsberg7,0 %−2,3 % 
Hällefors11,3 %−2,2 % 
Karlskoga7,0 %−1,2 % 
Kumla6,0 %−1,0 % 
Laxå7,1 %−1,5 % 
Lekeberg4,8 %−0,7 % 
Lindesberg7,8 %−1,1 % 
Ljusnarsberg9,1 %−3,4 % 
Nora6,6 %−2,2 % 
Örebro8,3 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund18,7 %−4,8 % 
Degerfors26,6 %−2,3 % 
Hallsberg19,3 %−5,5 % 
Hällefors33,2 %−4,5 % 
Karlskoga22,4 %−2,7 % 
Kumla17,3 %−1,8 % 
Laxå21,5 %−4,6 % 
Lekeberg17,9 %−3,2 % 
Lindesberg22,4 %−1,7 % 
Ljusnarsberg19,5 %−9,5 % 
Nora19,1 %−9,2 % 
Örebro22,3 %−3,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund7,7 %−1,7 % 
Degerfors14,6 %−0,8 % 
Hallsberg9,9 %−4,8 % 
Hällefors12,2 %−4,1 % 
Karlskoga8,8 %−3,5 % 
Kumla9,3 %−2,1 % 
Laxå10,8 %−2,8 % 
Lekeberg7,4 %−6,0 % 
Lindesberg10,0 %−2,6 % 
Ljusnarsberg15,8 %−2,6 % 
Nora10,1 %−4,5 % 
Örebro8,2 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.