Arbetslösheten minskar betydligt i Malå

Malå kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Malå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Malå kommun. I Västerbotten däremot minskar arbetslösheten.

Under december månad rapporterade Malå en total arbetslöshet på 4,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). I Västerbottens län däremot sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 63 av 1 400 invånare i åldern 16 till 64 år i Malå kommun var inskrivna som arbetssökande (30 färre än i december i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Malå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,9 till 4,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Malå kommun och Västerbottens län

Malå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Malå hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,5 procent i kommunen, jämfört med 5,0 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Åsele har den högsta (8,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,1 procent i Malå under december månad, motsvarande 30 av 186 personer. Det är 7,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−16 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 19,6 till 16,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,6 procentenheter i Malå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−5,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Malå kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Malå om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Norsjö har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,4 procentenheter). I december var 9,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 13 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sju personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Malå kommun

Medan Malå har lägre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 2,1 procentenheter högre i Malå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Malå kommun och Västerbottens län

Tolv annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt tolv arbetsplatsannonser i Malå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 15 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Malå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Saneringsarbetare m.fl.16
Barnmorskor22
Grundutbildade sjuksköterskor22
Grundskollärare11
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik11
Inköpare och upphandlare11
Nätverks- och systemtekniker m.fl.11
Ordersamordnare m.fl.11
Personal- och HR-specialister11
Personliga assistenter11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Malå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
MalåVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,5 %−1,8 % 5,0 %−1,7 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda16,1 %−7,6 % 14,4 %−4,2 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar9,0 %−3,4 % 6,9 %−3,3 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %−1,1 % 
Dorotea4,3 %−2,9 % 
Lycksele6,2 %−1,4 % 
Malå4,5 %−1,8 % 
Nordmaling6,1 %−2,1 % 
Norsjö5,3 %−0,4 % 
Robertsfors4,8 %−1,8 % 
Skellefteå4,5 %−1,8 % 
Sorsele3,8 %−1,2 % 
Storuman5,3 %−1,5 % 
Umeå4,9 %−1,7 % 
Vilhelmina7,2 %−2,0 % 
Vindeln4,4 %−1,3 % 
Vännäs4,9 %−1,6 % 
Åsele8,0 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjurholm17,2 %−3,5 % 
Dorotea10,2 %−12,9 % 
Lycksele19,5 %−4,6 % 
Malå16,1 %−7,6 % 
Nordmaling19,3 %−5,3 % 
Norsjö20,5 %+4,8 % 
Robertsfors15,0 %−5,1 % 
Skellefteå14,2 %−4,2 % 
Sorsele10,3 %−2,3 % 
Storuman18,8 %−3,3 % 
Umeå13,5 %−4,0 % 
Vilhelmina19,2 %−3,7 % 
Vindeln10,4 %−7,8 % 
Vännäs16,1 %−7,2 % 
Åsele14,9 %−6,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjurholm2,3 %−2,6 % 
Dorotea5,7 %−2,9 % 
Lycksele8,6 %−4,0 % 
Malå9,0 %−3,4 % 
Nordmaling9,0 %−6,7 % 
Norsjö7,6 %−2,0 % 
Robertsfors10,9 %−1,9 % 
Skellefteå6,7 %−3,4 % 
Sorsele4,8 %−6,3 % 
Storuman7,6 %−4,0 % 
Umeå6,4 %−2,9 % 
Vilhelmina10,5 %−3,2 % 
Vindeln8,3 %−3,9 % 
Vännäs6,3 %−6,5 % 
Åsele11,5 %−1,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.