Arbetslösheten minskar i Lindesberg

Lindesbergs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Lindesbergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Lindesbergs kommun. I Örebro däremot minskar arbetslösheten.

Under december månad rapporterade Lindesberg en total arbetslöshet på 7,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 854 av 10 949 invånare i åldern 16 till 64 år i Lindesbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (130 färre än i december i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Lindesberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Lindesbergs kommun och Örebro län

Lindesberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Lindesberg nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Örebro län. Askersund har den lägsta arbetslösheten i länet (4,6 procent), medan Hällefors har den högsta (11,3 procent). För att Lindesberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund skulle 350 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,4 procent i Lindesberg under december månad, motsvarande 421 av 1 879 personer. Det är 1,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−17 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,7 till 22,4 procent.

Anmärkningsvärt är att arbetslösheten nu, för första gången sedan juli 2020, är högre i Lindesberg än snittet i Örebro.

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Lindesbergs kommun och Örebro län

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,6 procentenheter i Lindesberg. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lindesbergs kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Lindesberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,6 procentenheter). I december var 10,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 118 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 35 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lindesberg sjunkit nio månader i följd (ner från 12,2 procent i mars 2021 till 10,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lindesbergs kommun

Medan Lindesberg har ungefär samma total arbetslöshet som Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 1,1 procentenheter högre i Lindesberg.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lindesbergs kommun och Örebro län

81 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt 81 arbetsplatsannonser i Lindesbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 140 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Lindesbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Telefonförsäljare m.fl.313
Processoperatörer, papper112
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering38
Laboratorieingenjörer27
Processoperatörer, pappersmassa16
Restaurang- och köksbiträden m.fl.26
Svetsare och gasskärare36
Kundtjänstpersonal26
Industrielektriker15
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete15

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Lindesbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
LindesbergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,8 %−1,1 % 7,7 %−1,5 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda22,4 %−1,7 % 22,0 %−3,6 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar10,0 %−2,6 % 8,9 %−3,5 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund4,6 %−1,0 % 
Degerfors8,7 %−0,8 % 
Hallsberg7,0 %−2,3 % 
Hällefors11,3 %−2,2 % 
Karlskoga7,0 %−1,2 % 
Kumla6,0 %−1,0 % 
Laxå7,1 %−1,5 % 
Lekeberg4,8 %−0,7 % 
Lindesberg7,8 %−1,1 % 
Ljusnarsberg9,1 %−3,4 % 
Nora6,6 %−2,2 % 
Örebro8,3 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund18,7 %−4,8 % 
Degerfors26,6 %−2,3 % 
Hallsberg19,3 %−5,5 % 
Hällefors33,2 %−4,5 % 
Karlskoga22,4 %−2,7 % 
Kumla17,3 %−1,8 % 
Laxå21,5 %−4,6 % 
Lekeberg17,9 %−3,2 % 
Lindesberg22,4 %−1,7 % 
Ljusnarsberg19,5 %−9,5 % 
Nora19,1 %−9,2 % 
Örebro22,3 %−3,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund7,7 %−1,7 % 
Degerfors14,6 %−0,8 % 
Hallsberg9,9 %−4,8 % 
Hällefors12,2 %−4,1 % 
Karlskoga8,8 %−3,5 % 
Kumla9,3 %−2,1 % 
Laxå10,8 %−2,8 % 
Lekeberg7,4 %−6,0 % 
Lindesberg10,0 %−2,6 % 
Ljusnarsberg15,8 %−2,6 % 
Nora10,1 %−4,5 % 
Örebro8,2 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.