Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på fyra år i Lund

Lunds kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Lunds kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Lunds kommun noterar i december den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan januari 2017.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Lunds kommun med 3,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i december på 15,4 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under december månad rapporterade Lund en total arbetslöshet på 6,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). I Skåne län däremot sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 3 670 av 57 344 invånare i åldern 16 till 64 år i Lunds kommun var inskrivna som arbetssökande (818 färre än i december i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Lund är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Lunds kommun och Skåne län

Lund är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Malmö där arbetslösheten sjunker med 2,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lund hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (6,4 procent i kommunen, jämfört med 9,3 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,4 procent), medan Perstorp har den högsta (13,7 procent). För att Lund skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 1 720 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,4 procent i Lund under december månad, motsvarande 2 172 av 14 104 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−328 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 17,2 till 15,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2017.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,0 procentenheter i Lund. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lunds kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Lund som i andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,6 procentenheter). I december var 5,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 366 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 142 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lund sjunkit nio månader i följd (ner från 7,2 procent i mars 2021 till 5,6 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lunds kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lund lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lunds kommun och Skåne län

1 023 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt 1 023 arbetsplatsannonser i Lunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 550 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Lunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor129196
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.96113
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1580
Personliga assistenter4462
Telefonförsäljare m.fl.1537
Vårdare, boendestödjare1230
Företagssäljare1829
Doktorander2127
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.927*
Planerare och utredare m.fl.1126

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Lunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
LundSkåne länHela landet
Hela arbetskraften6,4 %−1,5 % 9,3 %−1,8 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda15,4 %−3,1 % 21,4 %−3,7 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar5,6 %−2,6 % 11,0 %−3,4 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjuv9,7 %−2,4 % 
Bromölla8,9 %−0,8 % 
Burlöv11,5 %−1,4 % 
Båstad5,7 %−1,8 % 
Eslöv8,4 %−1,8 % 
Helsingborg10,8 %−1,5 % 
Hässleholm9,3 %−1,3 % 
Höganäs5,7 %−1,0 % 
Hörby6,2 %−1,7 % 
Höör5,5 %−1,1 % 
Klippan8,1 %−1,5 % 
Kristianstad10,1 %−1,3 % 
Kävlinge5,0 %−1,6 % 
Landskrona11,1 %−2,1 % 
Lomma3,4 %−0,7 % 
Lund6,4 %−1,5 % 
Malmö13,3 %−2,7 % 
Osby8,0 %−1,1 % 
Perstorp13,7 %−0,7 % 
Simrishamn6,5 %−1,4 % 
Sjöbo6,2 %−0,8 % 
Skurup6,9 %−1,8 % 
Staffanstorp4,9 %−1,2 % 
Svalöv6,6 %−1,0 % 
Svedala5,5 %−0,8 % 
Tomelilla7,7 %−0,9 % 
Trelleborg8,1 %−1,2 % 
Vellinge3,6 %−1,6 % 
Ystad5,8 %−1,2 % 
Ängelholm5,8 %−1,1 % 
Åstorp10,5 %−1,1 % 
Örkelljunga6,8 %−1,8 % 
Östra Göinge11,5 %−2,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjuv19,7 %−4,3 % 
Bromölla25,2 %−0,1 % 
Burlöv18,3 %−1,0 % 
Båstad15,8 %−5,7 % 
Eslöv20,9 %−3,5 % 
Helsingborg22,6 %−3,1 % 
Hässleholm23,6 %−3,4 % 
Höganäs14,6 %−2,7 % 
Hörby15,9 %−5,2 % 
Höör13,5 %−3,1 % 
Klippan17,5 %−3,4 % 
Kristianstad27,2 %−3,3 % 
Kävlinge15,4 %−4,1 % 
Landskrona20,6 %−3,9 % 
Lomma11,1 %−2,9 % 
Lund15,4 %−3,1 % 
Malmö23,9 %−4,5 % 
Osby21,6 %−3,6 % 
Perstorp32,6 %−2,3 % 
Simrishamn17,0 %−4,5 % 
Sjöbo14,7 %−3,6 % 
Skurup17,3 %−4,3 % 
Staffanstorp11,1 %−3,7 % 
Svalöv14,1 %−2,7 % 
Svedala13,3 %−2,9 % 
Tomelilla20,0 %−4,3 % 
Trelleborg18,1 %−1,6 % 
Vellinge8,4 %−4,8 % 
Ystad17,1 %−2,7 % 
Ängelholm16,0 %−2,6 % 
Åstorp21,1 %−2,8 % 
Örkelljunga16,3 %−5,4 % 
Östra Göinge33,2 %−7,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjuv13,8 %−4,1 % 
Bromölla15,5 %−1,8 % 
Burlöv13,9 %−4,6 % 
Båstad5,6 %−4,9 % 
Eslöv11,3 %−4,6 % 
Helsingborg11,2 %−3,1 % 
Hässleholm12,8 %−2,1 % 
Höganäs7,9 %−3,4 % 
Hörby9,2 %−5,5 % 
Höör8,9 %−4,1 % 
Klippan9,9 %−4,7 % 
Kristianstad13,5 %−3,4 % 
Kävlinge9,8 %−4,8 % 
Landskrona12,8 %−1,4 % 
Lomma5,4 %−1,9 % 
Lund5,6 %−2,6 % 
Malmö13,7 %−4,6 % 
Osby12,2 %−1,4 % 
Perstorp15,8 %−5,3 % 
Simrishamn8,0 %−1,6 % 
Sjöbo9,2 %−2,6 % 
Skurup11,4 %−3,0 % 
Staffanstorp8,6 %−2,4 % 
Svalöv11,3 %−1,7 % 
Svedala8,8 %−3,5 % 
Tomelilla10,3 %−2,0 % 
Trelleborg9,6 %−3,6 % 
Vellinge4,4 %−3,3 % 
Ystad8,4 %−1,9 % 
Ängelholm7,0 %−3,0 % 
Åstorp13,6 %−1,4 % 
Örkelljunga8,6 %−4,1 % 
Östra Göinge18,0 %−4,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.