Arbetslösheten minskar i Karlskoga

Karlskoga kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Karlskoga kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Karlskoga kommun. I Örebro däremot minskar arbetslösheten.

Under december månad rapporterade Karlskoga en total arbetslöshet på 7,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 990 av 14 143 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlskoga kommun var inskrivna som arbetssökande (169 färre än i december i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Karlskoga är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Karlskoga kommun och Örebro län

Karlskoga är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Karlskoga hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (7,0 procent i kommunen, jämfört med 7,7 procent i hela länet). Askersund har den lägsta arbetslösheten i länet (4,6 procent), medan Hällefors har den högsta (11,3 procent). För att Karlskoga skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund skulle 339 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,4 procent i Karlskoga under december månad, motsvarande 554 av 2 473 personer. Det är 2,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−45 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,6 till 22,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,4 procentenheter i Karlskoga. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlskoga kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Karlskoga om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,5 procentenheter). I december var 8,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 129 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 58 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlskoga sjunkit tio månader i följd (ner från 11,1 procent i februari 2021 till 8,8 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan december 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlskoga kommun

Medan Karlskoga har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlskoga kommun och Örebro län

127 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt 127 arbetsplatsannonser i Karlskoga kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 280 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Karlskoga kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter430
Telefonförsäljare m.fl.628
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering221*
Grundskollärare120
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.413
Restaurang- och köksbiträden m.fl.313
Grundutbildade sjuksköterskor811
Barnskötare110
Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter110
Butikssäljare, fackhandel79

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Karlskoga kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
KarlskogaÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,0 %−1,2 % 7,7 %−1,5 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda22,4 %−2,7 % 22,0 %−3,6 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar8,8 %−3,5 % 8,9 %−3,5 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund4,6 %−1,0 % 
Degerfors8,7 %−0,8 % 
Hallsberg7,0 %−2,3 % 
Hällefors11,3 %−2,2 % 
Karlskoga7,0 %−1,2 % 
Kumla6,0 %−1,0 % 
Laxå7,1 %−1,5 % 
Lekeberg4,8 %−0,7 % 
Lindesberg7,8 %−1,1 % 
Ljusnarsberg9,1 %−3,4 % 
Nora6,6 %−2,2 % 
Örebro8,3 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund18,7 %−4,8 % 
Degerfors26,6 %−2,3 % 
Hallsberg19,3 %−5,5 % 
Hällefors33,2 %−4,5 % 
Karlskoga22,4 %−2,7 % 
Kumla17,3 %−1,8 % 
Laxå21,5 %−4,6 % 
Lekeberg17,9 %−3,2 % 
Lindesberg22,4 %−1,7 % 
Ljusnarsberg19,5 %−9,5 % 
Nora19,1 %−9,2 % 
Örebro22,3 %−3,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund7,7 %−1,7 % 
Degerfors14,6 %−0,8 % 
Hallsberg9,9 %−4,8 % 
Hällefors12,2 %−4,1 % 
Karlskoga8,8 %−3,5 % 
Kumla9,3 %−2,1 % 
Laxå10,8 %−2,8 % 
Lekeberg7,4 %−6,0 % 
Lindesberg10,0 %−2,6 % 
Ljusnarsberg15,8 %−2,6 % 
Nora10,1 %−4,5 % 
Örebro8,2 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.