Arbetslösheten minskar i Ängelholm

Ängelholms kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Ängelholms kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Ängelholms kommun. I Skåne däremot minskar arbetslösheten.

Under december månad rapporterade Ängelholm en total arbetslöshet på 5,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). I Skåne län däremot sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 193 av 20 569 invånare i åldern 16 till 64 år i Ängelholms kommun var inskrivna som arbetssökande (246 färre än i december i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Ängelholm är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Ängelholms kommun och Skåne län

Ängelholm är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Malmö där arbetslösheten sjunker med 2,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Ängelholm hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (5,8 procent i kommunen, jämfört med 9,3 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,4 procent), medan Perstorp har den högsta (13,7 procent). För att Ängelholm skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 494 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,0 procent i Ängelholm under december månad, motsvarande 495 av 3 094 personer. Det är 2,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−74 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tionde månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 17,8 till 16,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,2 procentenheter i Ängelholm. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ängelholms kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Ängelholm om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3 procentenheter). I december var 7,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 133 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 74 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Ängelholm sjunkit nio månader i följd (ner från 8,9 procent i mars 2021 till 7,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ängelholms kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ängelholm lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ängelholms kommun och Skåne län

218 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt 218 arbetsplatsannonser i Ängelholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 400 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Ängelholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor2136
Restaurang- och köksbiträden m.fl.427
Företagssäljare1222
Städare520
Personliga assistenter1118
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.213
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering912
Telefonförsäljare m.fl.212
Lager- och terminalpersonal611
Massörer och massageterapeuter110

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Ängelholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
ÄngelholmSkåne länHela landet
Hela arbetskraften5,8 %−1,1 % 9,3 %−1,8 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda16,0 %−2,6 % 21,4 %−3,7 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar7,0 %−3,0 % 11,0 %−3,4 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjuv9,7 %−2,4 % 
Bromölla8,9 %−0,8 % 
Burlöv11,5 %−1,4 % 
Båstad5,7 %−1,8 % 
Eslöv8,4 %−1,8 % 
Helsingborg10,8 %−1,5 % 
Hässleholm9,3 %−1,3 % 
Höganäs5,7 %−1,0 % 
Hörby6,2 %−1,7 % 
Höör5,5 %−1,1 % 
Klippan8,1 %−1,5 % 
Kristianstad10,1 %−1,3 % 
Kävlinge5,0 %−1,6 % 
Landskrona11,1 %−2,1 % 
Lomma3,4 %−0,7 % 
Lund6,4 %−1,5 % 
Malmö13,3 %−2,7 % 
Osby8,0 %−1,1 % 
Perstorp13,7 %−0,7 % 
Simrishamn6,5 %−1,4 % 
Sjöbo6,2 %−0,8 % 
Skurup6,9 %−1,8 % 
Staffanstorp4,9 %−1,2 % 
Svalöv6,6 %−1,0 % 
Svedala5,5 %−0,8 % 
Tomelilla7,7 %−0,9 % 
Trelleborg8,1 %−1,2 % 
Vellinge3,6 %−1,6 % 
Ystad5,8 %−1,2 % 
Ängelholm5,8 %−1,1 % 
Åstorp10,5 %−1,1 % 
Örkelljunga6,8 %−1,8 % 
Östra Göinge11,5 %−2,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjuv19,7 %−4,3 % 
Bromölla25,2 %−0,1 % 
Burlöv18,3 %−1,0 % 
Båstad15,8 %−5,7 % 
Eslöv20,9 %−3,5 % 
Helsingborg22,6 %−3,1 % 
Hässleholm23,6 %−3,4 % 
Höganäs14,6 %−2,7 % 
Hörby15,9 %−5,2 % 
Höör13,5 %−3,1 % 
Klippan17,5 %−3,4 % 
Kristianstad27,2 %−3,3 % 
Kävlinge15,4 %−4,1 % 
Landskrona20,6 %−3,9 % 
Lomma11,1 %−2,9 % 
Lund15,4 %−3,1 % 
Malmö23,9 %−4,5 % 
Osby21,6 %−3,6 % 
Perstorp32,6 %−2,3 % 
Simrishamn17,0 %−4,5 % 
Sjöbo14,7 %−3,6 % 
Skurup17,3 %−4,3 % 
Staffanstorp11,1 %−3,7 % 
Svalöv14,1 %−2,7 % 
Svedala13,3 %−2,9 % 
Tomelilla20,0 %−4,3 % 
Trelleborg18,1 %−1,6 % 
Vellinge8,4 %−4,8 % 
Ystad17,1 %−2,7 % 
Ängelholm16,0 %−2,6 % 
Åstorp21,1 %−2,8 % 
Örkelljunga16,3 %−5,4 % 
Östra Göinge33,2 %−7,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjuv13,8 %−4,1 % 
Bromölla15,5 %−1,8 % 
Burlöv13,9 %−4,6 % 
Båstad5,6 %−4,9 % 
Eslöv11,3 %−4,6 % 
Helsingborg11,2 %−3,1 % 
Hässleholm12,8 %−2,1 % 
Höganäs7,9 %−3,4 % 
Hörby9,2 %−5,5 % 
Höör8,9 %−4,1 % 
Klippan9,9 %−4,7 % 
Kristianstad13,5 %−3,4 % 
Kävlinge9,8 %−4,8 % 
Landskrona12,8 %−1,4 % 
Lomma5,4 %−1,9 % 
Lund5,6 %−2,6 % 
Malmö13,7 %−4,6 % 
Osby12,2 %−1,4 % 
Perstorp15,8 %−5,3 % 
Simrishamn8,0 %−1,6 % 
Sjöbo9,2 %−2,6 % 
Skurup11,4 %−3,0 % 
Staffanstorp8,6 %−2,4 % 
Svalöv11,3 %−1,7 % 
Svedala8,8 %−3,5 % 
Tomelilla10,3 %−2,0 % 
Trelleborg9,6 %−3,6 % 
Vellinge4,4 %−3,3 % 
Ystad8,4 %−1,9 % 
Ängelholm7,0 %−3,0 % 
Åstorp13,6 %−1,4 % 
Örkelljunga8,6 %−4,1 % 
Östra Göinge18,0 %−4,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.