Arbetslösheten minskar betydligt i Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Arvidsjaurs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Arvidsjaurs kommun. I Norrbotten däremot minskar arbetslösheten.

Under december månad rapporterade Arvidsjaur en total arbetslöshet på 6,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). I Norrbottens län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 198 av 3 000 invånare i åldern 16 till 64 år i Arvidsjaurs kommun var inskrivna som arbetssökande (58 färre än i december i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Arvidsjaur är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,3 till 6,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Arvidsjaurs kommun och Norrbottens län

Arvidsjaur är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Pajala och Älvsbyn där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Arvidsjaur alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (6,6 procent i kommunen, jämfört med 5,6 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Haparanda har den högsta (9,6 procent). För att Arvidsjaur skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 102 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,0 procent i Arvidsjaur under december månad, motsvarande 62 av 326 personer. Det är 5,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−24 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,3 till 19,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,4 procentenheter i Arvidsjaur. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Arvidsjaurs kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Arvidsjaur om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Trots nedgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Arvidsjaur nu den högsta arbetslösheten i Norrbotten. Kiruna har lägst arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (8,2 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,3 procentenheter). I december var 11,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 39 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med åtta personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Arvidsjaurs kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Arvidsjaur högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Arvidsjaurs kommun och Norrbottens län

22 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt 22 arbetsplatsannonser i Arvidsjaurs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Arvidsjaurs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering413
Grundutbildade sjuksköterskor22
Officerare22
Övriga kontorsassistenter och sekreterare22
Ambulanssjuksköterskor m.fl.11
Bibliotekarier och arkivarier11
Fastighetsförvaltare11
Fysioterapeuter och sjukgymnaster11
Hovmästare och servitörer11
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Arvidsjaurs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
ArvidsjaurNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften6,6 %−1,6 % 5,6 %−1,3 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda19,0 %−5,0 % 14,2 %−3,0 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar11,9 %−1,3 % 7,7 %−2,6 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog3,6 %−2,1 % 
Arvidsjaur6,6 %−1,6 % 
Boden6,7 %−0,7 % 
Gällivare3,4 %−1,0 % 
Haparanda9,6 %−1,9 % 
Jokkmokk3,6 %−1,8 % 
Kalix6,0 %−1,4 % 
Kiruna3,2 %−1,4 % 
Luleå5,8 %−1,5 % 
Pajala4,5 %−2,3 % 
Piteå5,5 %−1,0 % 
Älvsbyn7,2 %−2,3 % 
Överkalix6,1 %−1,6 % 
Övertorneå6,7 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog9,3 %−5,7 % 
Arvidsjaur19,0 %−5,0 % 
Boden18,8 %−2,1 % 
Gällivare11,1 %−0,7 % 
Haparanda12,6 %−1,5 % 
Jokkmokk11,6 %−1,8 % 
Kalix14,8 %−2,0 % 
Kiruna8,2 %−5,3 % 
Luleå15,2 %−2,8 % 
Pajala8,6 %−6,8 % 
Piteå15,6 %−2,4 % 
Älvsbyn18,5 %−7,1 % 
Överkalix16,1 %−4,4 % 
Övertorneå11,5 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog8,5 %+1,4 % 
Arvidsjaur11,9 %−1,3 % 
Boden9,4 %−1,7 % 
Gällivare4,8 %−2,6 % 
Haparanda12,1 %−3,7 % 
Jokkmokk6,8 %−1,8 % 
Kalix8,9 %−3,7 % 
Kiruna4,7 %−2,8 % 
Luleå7,1 %−2,4 % 
Pajala5,2 %−5,4 % 
Piteå8,4 %−2,5 % 
Älvsbyn9,2 %−6,7 % 
Överkalix5,8 %−3,1 % 
Övertorneå11,2 %−3,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.