Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 21:a månaden i följd i Arjeplog

Arjeplogs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Arjeplogs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Arjeplogs kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Arjeplogs kommun med 5,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i december på 9,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt betydligt

Under december månad rapporterade Arjeplog en total arbetslöshet på 3,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,1 procentenheter). I Norrbottens län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 46 av 1 278 invånare i åldern 16 till 64 år i Arjeplogs kommun var inskrivna som arbetssökande (32 färre än i december i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Arjeplog är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,7 till 3,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Arjeplogs kommun och Norrbottens län

Arjeplog är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Pajala och Älvsbyn där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Arjeplog hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Norrbottens län och nu växer klyftan (3,6 procent i kommunen, jämfört med 5,6 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Haparanda har den högsta (9,6 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,3 procent i Arjeplog under december månad, motsvarande 14 av 151 personer. Det är 5,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−12 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 21:a månaden i följd. Sedan mars 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 18,8 till 9,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,7 procentenheter i Arjeplog. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Arjeplogs kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Arjeplog som i andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,4 procentenheter). I december var 8,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tio personer). Mäter vi antalet inskrivna har det däremot inte skett någon förändring.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Arjeplogs kommun

Medan Arjeplog har lägre total arbetslöshet än Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,8 procentenheter högre i Arjeplog.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Arjeplogs kommun och Norrbottens län

13 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt 13 arbetsplatsannonser i Arjeplogs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 20 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Arjeplogs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Städare110
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering33
Kockar och kallskänkor22
Butikssäljare, dagligvaror11
Chefer inom socialt och kurativt arbete11
Förskollärare11
Geriatriksjuksköterskor11
Grundutbildade sjuksköterskor11
Specialistläkare11
Övriga kontorsassistenter och sekreterare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Arjeplogs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
ArjeplogNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften3,6 %−2,1 % 5,6 %−1,3 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda9,3 %−5,7 % 14,2 %−3,0 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar8,5 %+1,4 % 7,7 %−2,6 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog3,6 %−2,1 % 
Arvidsjaur6,6 %−1,6 % 
Boden6,7 %−0,7 % 
Gällivare3,4 %−1,0 % 
Haparanda9,6 %−1,9 % 
Jokkmokk3,6 %−1,8 % 
Kalix6,0 %−1,4 % 
Kiruna3,2 %−1,4 % 
Luleå5,8 %−1,5 % 
Pajala4,5 %−2,3 % 
Piteå5,5 %−1,0 % 
Älvsbyn7,2 %−2,3 % 
Överkalix6,1 %−1,6 % 
Övertorneå6,7 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog9,3 %−5,7 % 
Arvidsjaur19,0 %−5,0 % 
Boden18,8 %−2,1 % 
Gällivare11,1 %−0,7 % 
Haparanda12,6 %−1,5 % 
Jokkmokk11,6 %−1,8 % 
Kalix14,8 %−2,0 % 
Kiruna8,2 %−5,3 % 
Luleå15,2 %−2,8 % 
Pajala8,6 %−6,8 % 
Piteå15,6 %−2,4 % 
Älvsbyn18,5 %−7,1 % 
Överkalix16,1 %−4,4 % 
Övertorneå11,5 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog8,5 %+1,4 % 
Arvidsjaur11,9 %−1,3 % 
Boden9,4 %−1,7 % 
Gällivare4,8 %−2,6 % 
Haparanda12,1 %−3,7 % 
Jokkmokk6,8 %−1,8 % 
Kalix8,9 %−3,7 % 
Kiruna4,7 %−2,8 % 
Luleå7,1 %−2,4 % 
Pajala5,2 %−5,4 % 
Piteå8,4 %−2,5 % 
Älvsbyn9,2 %−6,7 % 
Överkalix5,8 %−3,1 % 
Övertorneå11,2 %−3,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.