Arbetslösheten minskar i Järfälla

Järfälla kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Järfälla kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Järfälla kommun. I Stockholms län däremot minskar arbetslösheten.

Under december månad rapporterade Järfälla en total arbetslöshet på 8,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). I Stockholms län däremot sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 3 532 av 41 553 invånare i åldern 16 till 64 år i Järfälla kommun var inskrivna som arbetssökande (466 färre än i december i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Järfälla är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Järfälla kommun och Stockholms län

Järfälla är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sigtuna där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Järfälla alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Stockholms län (8,5 procent i kommunen, jämfört med 6,7 procent i hela länet). Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,4 procent), medan Södertälje har den högsta (12,0 procent). För att Järfälla skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ekerö skulle 2 119 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,4 procent i Järfälla under december månad, motsvarande 2 581 av 16 760 personer. Det är 1,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−138 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,9 procentenheter i Järfälla.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Järfälla kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Järfälla om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Nykvarn har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,6 procentenheter). I december var 8,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 353 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 98 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Järfälla sjunkit åtta månader i följd (ner från 9,7 procent i april 2021 till 8,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Järfälla kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Järfälla högre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Järfälla kommun och Stockholms län

293 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt 293 arbetsplatsannonser i Järfälla kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 500 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Järfälla kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Kundtjänstpersonal643
Telefonförsäljare m.fl.630
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering528
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2222
Restaurang- och köksbiträden m.fl.422
Barnskötare221
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer1818
Personliga assistenter1518
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.216
Lager- och terminalpersonal915

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Järfälla kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
JärfällaStockholms länHela landet
Hela arbetskraften8,5 %−1,2 % 6,7 %−1,7 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda15,4 %−1,6 % 13,6 %−2,8 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar8,6 %−2,6 % 6,9 %−2,8 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Botkyrka11,8 %−1,6 % 
Danderyd3,5 %−1,2 % 
Ekerö3,4 %−1,6 % 
Haninge7,5 %−1,3 % 
Huddinge7,7 %−1,4 % 
Järfälla8,5 %−1,2 % 
Lidingö4,2 %−1,5 % 
Nacka4,4 %−2,0 % 
Norrtälje5,6 %−0,8 % 
Nykvarn4,3 %−0,9 % 
Nynäshamn6,9 %−1,0 % 
Salem5,5 %−1,2 % 
Sigtuna9,5 %−2,6 % 
Sollentuna6,2 %−1,6 % 
Solna4,8 %−1,8 % 
Stockholm6,6 %−2,1 % 
Sundbyberg6,8 %−1,8 % 
Södertälje12,0 %−1,3 % 
Tyresö5,0 %−1,4 % 
Täby3,6 %−1,3 % 
Upplands Väsby7,7 %−2,3 % 
Upplands-Bro7,8 %−0,8 % 
Vallentuna3,7 %−0,9 % 
Vaxholm4,0 %−1,1 % 
Värmdö4,0 %−1,4 % 
Österåker4,2 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Botkyrka17,0 %−1,9 % 
Danderyd9,3 %−2,1 % 
Ekerö9,1 %−3,3 % 
Haninge13,1 %−2,5 % 
Huddinge14,1 %−2,2 % 
Järfälla15,4 %−1,6 % 
Lidingö9,9 %−3,2 % 
Nacka9,5 %−3,6 % 
Norrtälje15,5 %−2,3 % 
Nykvarn12,4 %−2,5 % 
Nynäshamn15,2 %−1,3 % 
Salem10,5 %−2,2 % 
Sigtuna16,7 %−3,0 % 
Sollentuna12,9 %−2,5 % 
Solna8,0 %−2,8 % 
Stockholm13,5 %−3,3 % 
Sundbyberg12,6 %−2,9 % 
Södertälje18,7 %−2,1 % 
Tyresö11,8 %−1,8 % 
Täby8,4 %−1,7 % 
Upplands Väsby13,7 %−3,8 % 
Upplands-Bro14,9 %−1,1 % 
Vallentuna8,2 %−3,0 % 
Vaxholm11,1 %−1,1 % 
Värmdö9,6 %−3,3 % 
Österåker9,6 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Botkyrka9,9 %−2,5 % 
Danderyd3,0 %−1,3 % 
Ekerö4,5 %−2,9 % 
Haninge8,7 %−2,1 % 
Huddinge6,8 %−3,3 % 
Järfälla8,6 %−2,6 % 
Lidingö2,8 %−2,7 % 
Nacka4,6 %−2,5 % 
Norrtälje7,5 %−1,7 % 
Nykvarn8,8 %−0,6 % 
Nynäshamn9,0 %−2,8 % 
Salem8,5 %−2,6 % 
Sigtuna8,8 %−3,8 % 
Sollentuna7,2 %−2,2 % 
Solna4,8 %−2,5 % 
Stockholm6,7 %−3,2 % 
Sundbyberg7,0 %−2,5 % 
Södertälje9,1 %−2,8 % 
Tyresö6,7 %−3,3 % 
Täby3,2 %−2,7 % 
Upplands Väsby8,5 %−3,6 % 
Upplands-Bro9,1 %−1,2 % 
Vallentuna4,6 %−4,1 % 
Vaxholm5,6 %−2,9 % 
Värmdö4,9 %−2,6 % 
Österåker5,1 %−1,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.