Arbetslösheten i Älvsbyn faller mer än i andra kommuner i Norrbotten

Älvsbyns kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Älvsbyns kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

14 av 14 kommuner i Norrbottens län såg en minskande arbetslöshet i december. Älvsbyn var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under december månad rapporterade Älvsbyn en total arbetslöshet på 7,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,3 procentenheter). I Norrbottens län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 271 av 3 764 invånare i åldern 16 till 64 år i Älvsbyns kommun var inskrivna som arbetssökande (101 färre än i december i fjol).

Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten i Älvsbyn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 7,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Älvsbyns kommun och Norrbottens län

Älvsbyn är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Pajala och Älvsbyn där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Älvsbyn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (7,2 procent i kommunen, jämfört med 5,6 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Haparanda har den högsta (9,6 procent). För att Älvsbyn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 151 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,5 procent i Älvsbyn under december månad, motsvarande 78 av 422 personer. Det är 7,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−36 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,9 till 18,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,3 procentenheter i Älvsbyn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Älvsbyns kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Älvsbyn om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−6,7 procentenheter). I december var 9,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 37 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 39 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Älvsbyn sjunkit åtta månader i följd (ner från 11,8 procent i april 2021 till 9,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Älvsbyns kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Älvsbyn högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Älvsbyns kommun och Norrbottens län

19 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt 19 arbetsplatsannonser i Älvsbyns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 25 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Älvsbyns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Övrig servicepersonal18
Drifttekniker, IT33
Grundutbildade sjuksköterskor22
Reklamutdelare och tidningsdistributörer12
Chefer inom äldreomsorg11
Grundskollärare11
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik11
Lednings- och organisationsutvecklare11
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete11
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Älvsbyns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
ÄlvsbynNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften7,2 %−2,3 % 5,6 %−1,3 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda18,5 %−7,1 % 14,2 %−3,0 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar9,2 %−6,7 % 7,7 %−2,6 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog3,6 %−2,1 % 
Arvidsjaur6,6 %−1,6 % 
Boden6,7 %−0,7 % 
Gällivare3,4 %−1,0 % 
Haparanda9,6 %−1,9 % 
Jokkmokk3,6 %−1,8 % 
Kalix6,0 %−1,4 % 
Kiruna3,2 %−1,4 % 
Luleå5,8 %−1,5 % 
Pajala4,5 %−2,3 % 
Piteå5,5 %−1,0 % 
Älvsbyn7,2 %−2,3 % 
Överkalix6,1 %−1,6 % 
Övertorneå6,7 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog9,3 %−5,7 % 
Arvidsjaur19,0 %−5,0 % 
Boden18,8 %−2,1 % 
Gällivare11,1 %−0,7 % 
Haparanda12,6 %−1,5 % 
Jokkmokk11,6 %−1,8 % 
Kalix14,8 %−2,0 % 
Kiruna8,2 %−5,3 % 
Luleå15,2 %−2,8 % 
Pajala8,6 %−6,8 % 
Piteå15,6 %−2,4 % 
Älvsbyn18,5 %−7,1 % 
Överkalix16,1 %−4,4 % 
Övertorneå11,5 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arjeplog8,5 %+1,4 % 
Arvidsjaur11,9 %−1,3 % 
Boden9,4 %−1,7 % 
Gällivare4,8 %−2,6 % 
Haparanda12,1 %−3,7 % 
Jokkmokk6,8 %−1,8 % 
Kalix8,9 %−3,7 % 
Kiruna4,7 %−2,8 % 
Luleå7,1 %−2,4 % 
Pajala5,2 %−5,4 % 
Piteå8,4 %−2,5 % 
Älvsbyn9,2 %−6,7 % 
Överkalix5,8 %−3,1 % 
Övertorneå11,2 %−3,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.