Arbetslösheten bland utlandsfödda i Sölvesborg faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Blekinge

Sölvesborgs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Sölvesborgs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Fem av fem kommuner i Blekinge län såg en minskande arbetslöshet bland utlandsfödda i december. Så även i Sölvesborg, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Sölvesborgs kommun med 1,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i december på 17,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under december månad rapporterade Sölvesborg en total arbetslöshet på 7,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). I Blekinge län däremot sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 579 av 8 155 invånare i åldern 16 till 64 år i Sölvesborgs kommun var inskrivna som arbetssökande (141 färre än i december i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Sölvesborg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan januari 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 7,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Sölvesborgs kommun och Blekinge län

Sölvesborg är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Karlshamn och Ronneby där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sölvesborg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (7,1 procent i kommunen, jämfört med 8,6 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (7,1 procent), medan Ronneby har den högsta (11,8 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,9 procent i Sölvesborg under december månad, motsvarande 214 av 1 196 personer. Det är 1,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−15 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,1 till 17,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,8 procentenheter i Sölvesborg.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Sölvesborg om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,6 procentenheter). I december var 14,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 108 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fem personer på ett års sikt.

Det är första gången på åtta månader som arbetslösheten bland unga ökar.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun

Medan Sölvesborg har lägre total arbetslöshet än Blekinge, ligger ungdomsarbetslösheten 1,1 procentenheter högre i Sölvesborg.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sölvesborgs kommun och Blekinge län

53 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt 53 arbetsplatsannonser i Sölvesborgs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Sölvesborgs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering517
Socialsekreterare312
Företagssäljare36
Grundutbildade sjuksköterskor26
Väktare och ordningsvakter16
Industrielektriker25
Personliga assistenter45
Processoperatörer, papper14
Övriga maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.14
Vårdare, boendestödjare24

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Sölvesborgs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
SölvesborgBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften7,1 %−1,5 % 8,6 %−1,6 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda17,9 %−1,6 % 24,8 %−3,7 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar14,2 %+0,6 % 13,1 %−3,3 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Karlshamn9,1 %−1,7 % 
Karlskrona7,2 %−1,6 % 
Olofström9,5 %−1,5 % 
Ronneby11,8 %−1,7 % 
Sölvesborg7,1 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Karlshamn26,9 %−3,1 % 
Karlskrona21,8 %−3,9 % 
Olofström20,1 %−3,2 % 
Ronneby34,0 %−5,2 % 
Sölvesborg17,9 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Karlshamn13,1 %−4,2 % 
Karlskrona11,9 %−3,4 % 
Olofström12,2 %−5,1 % 
Ronneby16,2 %−3,0 % 
Sölvesborg14,2 %+0,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.