Ungdomsarbetslösheten i Lekeberg faller mer än i andra kommuner i Örebro

Lekebergs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Lekebergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Tolv av tolv kommuner i Örebro län såg en minskande ungdomsarbetslöshet i december. Lekeberg var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdomsarbetslöshet i Lekebergs kommun med 6,0 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i december på 7,4 procent.

Läs mer om ungdomsarbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under december månad rapporterade Lekeberg en total arbetslöshet på 4,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 192 av 4 000 invånare i åldern 16 till 64 år i Lekebergs kommun var inskrivna som arbetssökande (25 färre än i december i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Lekeberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Lekebergs kommun och Örebro län

Lekeberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lekeberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (4,8 procent i kommunen, jämfört med 7,7 procent i hela länet). Askersund har den lägsta arbetslösheten i länet (4,6 procent), medan Hällefors har den högsta (11,3 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,9 procent i Lekeberg under december månad, motsvarande 61 av 341 personer. Det är 3,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−3 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,3 till 17,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,1 procentenheter i Lekeberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lekebergs kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Lekeberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−6 procentenheter). I december var 7,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 23 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 16 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lekeberg sjunkit nio månader i följd (ner från 9,7 procent i mars 2021 till 7,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lekebergs kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lekeberg lägre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lekebergs kommun och Örebro län

Tolv annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt tolv arbetsplatsannonser i Lekebergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 15 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Lekebergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Städare35
Förskollärare13
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur22
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.11
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning11
Försäljnings- och marknadschefer11
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete11
Storhushållsföreståndare11
Telefonförsäljare m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Lekebergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
LekebergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften4,8 %−0,7 % 7,7 %−1,5 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda17,9 %−3,2 % 22,0 %−3,6 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar7,4 %−6,0 % 8,9 %−3,5 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund4,6 %−1,0 % 
Degerfors8,7 %−0,8 % 
Hallsberg7,0 %−2,3 % 
Hällefors11,3 %−2,2 % 
Karlskoga7,0 %−1,2 % 
Kumla6,0 %−1,0 % 
Laxå7,1 %−1,5 % 
Lekeberg4,8 %−0,7 % 
Lindesberg7,8 %−1,1 % 
Ljusnarsberg9,1 %−3,4 % 
Nora6,6 %−2,2 % 
Örebro8,3 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund18,7 %−4,8 % 
Degerfors26,6 %−2,3 % 
Hallsberg19,3 %−5,5 % 
Hällefors33,2 %−4,5 % 
Karlskoga22,4 %−2,7 % 
Kumla17,3 %−1,8 % 
Laxå21,5 %−4,6 % 
Lekeberg17,9 %−3,2 % 
Lindesberg22,4 %−1,7 % 
Ljusnarsberg19,5 %−9,5 % 
Nora19,1 %−9,2 % 
Örebro22,3 %−3,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Askersund7,7 %−1,7 % 
Degerfors14,6 %−0,8 % 
Hallsberg9,9 %−4,8 % 
Hällefors12,2 %−4,1 % 
Karlskoga8,8 %−3,5 % 
Kumla9,3 %−2,1 % 
Laxå10,8 %−2,8 % 
Lekeberg7,4 %−6,0 % 
Lindesberg10,0 %−2,6 % 
Ljusnarsberg15,8 %−2,6 % 
Nora10,1 %−4,5 % 
Örebro8,2 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.