Arbetslösheten minskar betydligt i Karlshamn

Karlshamns kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Karlshamns kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Karlshamns kommun. I Blekinge däremot minskar arbetslösheten.

Under december månad rapporterade Karlshamn en total arbetslöshet på 9,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). I Blekinge län däremot sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 409 av 15 484 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlshamns kommun var inskrivna som arbetssökande (293 färre än i december i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Karlshamn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,3 till 9,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Karlshamns kommun och Blekinge län

Karlshamn är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Karlshamn och Ronneby där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Karlshamn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Blekinge län (9,1 procent i kommunen, jämfört med 8,6 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (7,1 procent), medan Ronneby har den högsta (11,8 procent). För att Karlshamn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 310 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 26,9 procent i Karlshamn under december månad, motsvarande 685 av 2 546 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−65 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 30,2 till 26,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 17,8 procentenheter i Karlshamn. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlshamns kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Karlshamn som i andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,2 procentenheter). I december var 13,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 208 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 91 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlshamn sjunkit nio månader i följd (ner från 15,2 procent i mars 2021 till 13,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlshamns kommun

Medan Karlshamn har högre total arbetslöshet än Blekinge, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlshamns kommun och Blekinge län

104 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt 104 arbetsplatsannonser i Karlshamns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 170 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Karlshamns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1018
Personliga assistenter516
Städare215
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.312
Hotellreceptionister m.fl.27
Installations- och serviceelektriker37
Kockar och kallskänkor36
Företagssäljare25
Vaktmästare m.fl.15
Vårdare, boendestödjare24*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Karlshamns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
KarlshamnBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften9,1 %−1,7 % 8,6 %−1,6 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda26,9 %−3,1 % 24,8 %−3,7 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar13,1 %−4,2 % 13,1 %−3,3 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Karlshamn9,1 %−1,7 % 
Karlskrona7,2 %−1,6 % 
Olofström9,5 %−1,5 % 
Ronneby11,8 %−1,7 % 
Sölvesborg7,1 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Karlshamn26,9 %−3,1 % 
Karlskrona21,8 %−3,9 % 
Olofström20,1 %−3,2 % 
Ronneby34,0 %−5,2 % 
Sölvesborg17,9 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Karlshamn13,1 %−4,2 % 
Karlskrona11,9 %−3,4 % 
Olofström12,2 %−5,1 % 
Ronneby16,2 %−3,0 % 
Sölvesborg14,2 %+0,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.