Över fyra års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Härnösand

Härnösands kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Härnösands kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan september 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Härnösands kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Härnösands kommun med 4,9 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i december på 30,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt betydligt

Under december månad rapporterade Härnösand en total arbetslöshet på 10,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). I Västernorrlands län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 172 av 11 490 invånare i åldern 16 till 64 år i Härnösands kommun var inskrivna som arbetssökande (212 färre än i december i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Härnösand är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,9 till 10,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Härnösands kommun och Västernorrlands län

Härnösand är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Härnösand och Örnsköldsvik där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Härnösand alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västernorrlands län (10,2 procent i kommunen, jämfört med 7,8 procent i hela länet). Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (6,8 procent), medan Härnösand har den högsta (10,2 procent). För att Härnösand skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Örnsköldsvik skulle 391 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 30,5 procent i Härnösand under december månad, motsvarande 632 av 2 072 personer. Det är 4,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−88 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan september 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 49,1 till 30,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 20,3 procentenheter i Härnösand. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Härnösands kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Härnösand som i andra kommuner i Västernorrland. Sundsvall har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,3 procentenheter). I december var 14,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 163 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 46 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Härnösand sjunkit åtta månader i följd (ner från 16,9 procent i april 2021 till 14,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Härnösands kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Härnösand högre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Härnösands kommun och Västernorrlands län

102 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt 102 arbetsplatsannonser i Härnösands kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 180 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Härnösands kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor221
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.318
Telefonförsäljare m.fl.212
Tandsköterskor110
Socialsekreterare56
Lednings- och organisationsutvecklare35
Kockar och kallskänkor25
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.55
Tandläkare15
Företagssäljare45

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Härnösands kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
HärnösandVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften10,2 %−1,7 % 7,8 %−1,2 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda30,5 %−4,9 % 24,0 %−3,1 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar14,5 %−3,3 % 11,8 %−2,2 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Härnösand10,2 %−1,7 % 
Kramfors8,8 %−1,4 % 
Sollefteå8,5 %−0,1 % 
Sundsvall7,5 %−1,1 % 
Timrå8,1 %−0,4 % 
Ånge7,3 %−0,8 % 
Örnsköldsvik6,8 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Härnösand30,5 %−4,9 % 
Kramfors25,5 %−4,0 % 
Sollefteå26,1 %+1,6 % 
Sundsvall21,4 %−2,8 % 
Timrå23,4 %0,0 % 
Ånge21,7 %−3,3 % 
Örnsköldsvik24,5 %−4,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Härnösand14,5 %−3,3 % 
Kramfors15,2 %−3,2 % 
Sollefteå12,6 %+0,9 % 
Sundsvall11,3 %−1,7 % 
Timrå14,0 %−3,3 % 
Ånge10,5 %−1,3 % 
Örnsköldsvik9,8 %−3,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.