Arbetslösheten stiger i Munkfors – medan den sjunker i Värmland

Munkfors kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Munkfors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Munkfors kommun såg under december en svagare utveckling på arbetsmarknaden än länet. Skillnaden i arbetslöshet mellan kommunen och Värmlands län växer.

Under december månad rapporterade Munkfors en total arbetslöshet på 9,5 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,3 procentenheter). I Värmlands län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 155 av 1 632 invånare i åldern 16 till 64 år i Munkfors kommun var inskrivna som arbetssökande (tre fler än i december i fjol).

Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de föregående åtta månaderna var arbetslösheten lägre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en ökning.
Graf: Arbetslöshet i Munkfors kommun och Värmlands län

Munkfors går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Värmlands län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Arvika där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Munkfors hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Värmlands län och nu växer klyftan (9,5 procent i kommunen, jämfört med 7,3 procent i hela länet). Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (4,3 procent), medan Säffle har den högsta (10,7 procent). För att Munkfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Hammarö skulle 85 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 28,2 procent i Munkfors under december månad, motsvarande 62 av 220 personer. Det är 0,9 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+6 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 18,7 procentenheter i Munkfors. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Munkfors kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Munkfors som i andra kommuner i Värmland. Storfors har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sunne har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Munkfors så minskar den i Värmland. Jämfört med december förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 3,4 procentenheter (till 22,1 procent).

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Munkfors kommun och Värmlands län

Ungdomsarbetslösheten oförändrad

Till skillnad från den totala arbetslösheten står arbetslösheten bland unga stilla. I december var 13,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 19 personer).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Munkfors kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Munkfors högre än i Värmland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Munkfors kommun och Värmlands län

Sex annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt sex arbetsplatsannonser i Munkfors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring tio lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Munkfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Socialsekreterare15
Veterinärer12
Butikssäljare, fackhandel11
Grundskollärare11
Grundutbildade sjuksköterskor11
Specialistläkare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Munkfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
MunkforsVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften9,5 %+0,3 % 7,3 %−1,4 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda28,2 %+0,9 % 22,1 %−3,4 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar13,5 %0,0 % 10,4 %−3,1 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arvika5,7 %−2,4 % 
Eda7,7 %−1,0 % 
Filipstad10,4 %−1,5 % 
Forshaga7,3 %−0,9 % 
Grums9,0 %−0,9 % 
Hagfors6,9 %−1,5 % 
Hammarö4,3 %−0,9 % 
Karlstad7,3 %−1,5 % 
Kil6,0 %−1,2 % 
Kristinehamn9,4 %−1,2 % 
Munkfors9,5 %+0,3 % 
Storfors8,7 %−2,1 % 
Sunne5,6 %−1,2 % 
Säffle10,7 %−0,9 % 
Torsby5,8 %−1,3 % 
Årjäng5,9 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arvika16,9 %−5,4 % 
Eda17,7 %−2,8 % 
Filipstad31,5 %−2,4 % 
Forshaga20,4 %−3,3 % 
Grums26,2 %−2,5 % 
Hagfors17,5 %−4,8 % 
Hammarö13,8 %−2,3 % 
Karlstad21,1 %−2,9 % 
Kil19,3 %−7,5 % 
Kristinehamn29,6 %−2,9 % 
Munkfors28,2 %+0,9 % 
Storfors17,6 %−7,5 % 
Sunne21,4 %−2,9 % 
Säffle36,8 %−3,7 % 
Torsby18,5 %−3,6 % 
Årjäng17,2 %−4,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Arvika8,4 %−6,0 % 
Eda9,1 %−0,6 % 
Filipstad12,3 %−1,7 % 
Forshaga16,0 %−0,6 % 
Grums15,2 %−1,2 % 
Hagfors11,2 %−1,1 % 
Hammarö10,9 %−3,3 % 
Karlstad8,8 %−2,9 % 
Kil12,5 %−4,3 % 
Kristinehamn13,3 %−4,7 % 
Munkfors13,5 %0,0 % 
Storfors15,1 %−2,1 % 
Sunne6,8 %−3,1 % 
Säffle16,8 %−0,7 % 
Torsby9,8 %−4,2 % 
Årjäng7,7 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.