Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Karlskrona

Karlskrona kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Karlskrona kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Karlskrona kommun noterar i december den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan december 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Karlskrona kommun med 3,9 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i december på 21,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under december månad rapporterade Karlskrona en total arbetslöshet på 7,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). I Blekinge län däremot sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 2 296 av 31 889 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlskrona kommun var inskrivna som arbetssökande (582 färre än i december i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Karlskrona är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,5 till 7,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Karlskrona kommun och Blekinge län

Karlskrona är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Karlshamn och Ronneby där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Karlskrona hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (7,2 procent i kommunen, jämfört med 8,6 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (7,1 procent), medan Ronneby har den högsta (11,8 procent). För att Karlskrona skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 32 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,8 procent i Karlskrona under december månad, motsvarande 1 064 av 4 881 personer. Det är 3,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−176 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,1 till 21,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan december 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,6 procentenheter i Karlskrona. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlskrona kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Karlskrona om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,4 procentenheter). I december var 11,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 390 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 158 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlskrona sjunkit sju månader i följd (ner från 13,7 procent i maj 2021 till 11,9 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlskrona kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Karlskrona lägre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlskrona kommun och Blekinge län

419 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt 419 arbetsplatsannonser i Karlskrona kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 790 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Karlskrona kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor2878*
Kockar och kallskänkor1045
Personliga assistenter1633
Grundskollärare1026
Saneringsarbetare m.fl.322
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning1020*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering518
Företagssäljare1217
Kundtjänstpersonal515
Svetsare och gasskärare615

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Karlskrona kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
KarlskronaBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften7,2 %−1,6 % 8,6 %−1,6 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda21,8 %−3,9 % 24,8 %−3,7 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar11,9 %−3,4 % 13,1 %−3,3 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Karlshamn9,1 %−1,7 % 
Karlskrona7,2 %−1,6 % 
Olofström9,5 %−1,5 % 
Ronneby11,8 %−1,7 % 
Sölvesborg7,1 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Karlshamn26,9 %−3,1 % 
Karlskrona21,8 %−3,9 % 
Olofström20,1 %−3,2 % 
Ronneby34,0 %−5,2 % 
Sölvesborg17,9 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Karlshamn13,1 %−4,2 % 
Karlskrona11,9 %−3,4 % 
Olofström12,2 %−5,1 % 
Ronneby16,2 %−3,0 % 
Sölvesborg14,2 %+0,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.