Kungsbacka har nu den näst lägsta arbetslösheten i landet

Kungsbacka kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Kungsbacka kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Statistik från december visar på en stark arbetsmarknadsutveckling i Kungsbacka. Kommunens arbetslöshet är nu den näst lägsta i hela Sverige.

Under december månad rapporterade Kungsbacka en total arbetslöshet på 3,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). I Hallands län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 328 av 42 839 invånare i åldern 16 till 64 år i Kungsbacka kommun var inskrivna som arbetssökande (551 färre än i december i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Kungsbacka är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,1 till 3,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Kungsbacka kommun och Hallands län

Kungsbacka är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kungsbacka hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Hallands län och nu växer klyftan (3,1 procent i kommunen, jämfört med 5,6 procent i hela länet). Kungsbacka har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Hylte har den högsta (9,4 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−1,6 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 289 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,0 procent). Kungsbackas arbetslöshet sticker ut som den näst lägsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,8 procent i Kungsbacka under december månad, motsvarande 501 av 4 246 personer. Det är 2,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−85 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 14,4 till 11,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,7 procentenheter i Kungsbacka. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kungsbacka kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kungsbacka om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Kungsbacka har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,6 procentenheter). I december var 3,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 158 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 107 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kungsbacka sjunkit tio månader i följd (ner från 5,9 procent i februari 2021 till 3,8 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kungsbacka kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kungsbacka lägre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kungsbacka kommun och Hallands län

269 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 januari fanns det sammanlagt 269 arbetsplatsannonser i Kungsbacka kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 480 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kungsbacka kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter1033
Grundutbildade sjuksköterskor1430
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1027
Idrottstränare och instruktörer m.fl.1221
Städare1018*
Träarbetare, snickare m.fl.618
Telefonförsäljare m.fl.316
Butikssäljare, fackhandel1315
Installations- och serviceelektriker414
Vårdare, boendestödjare412

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 januari av utannonserade jobb där Kungsbacka kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
KungsbackaHallands länHela landet
Hela arbetskraften3,1 %−1,4 % 5,6 %−1,5 % 7,2 %−1,6 % 
Bland utlandsfödda11,8 %−2,6 % 17,6 %−3,3 % 17,8 %−3,3 % 
Bland ungdomar3,8 %−2,6 % 6,3 %−3,1 % 8,7 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Falkenberg6,3 %−1,8 % 
Halmstad7,8 %−1,5 % 
Hylte9,4 %−1,9 % 
Kungsbacka3,1 %−1,4 % 
Laholm6,1 %−1,4 % 
Varberg4,1 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Falkenberg19,3 %−3,6 % 
Halmstad20,2 %−2,7 % 
Hylte22,1 %−5,6 % 
Kungsbacka11,8 %−2,6 % 
Laholm18,1 %−4,7 % 
Varberg12,6 %−3,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Falkenberg6,6 %−3,5 % 
Halmstad8,0 %−3,2 % 
Hylte11,0 %−2,4 % 
Kungsbacka3,8 %−2,6 % 
Laholm8,3 %−2,4 % 
Varberg5,0 %−3,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.