Färre försäljningar av bostadsrätter i Hudiksvall än på sex år

Hudiksvalls kommun | Fastighetspriser |
Så bostadsmarknaden i Hudiksvalls kommun.
Jens Finnäs, Newsworthy

Mellan oktober och december såldes 31 bostadsrätter i Hudiksvalls kommun. Det är färre än någon tremånadersperiod sedan 2015.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda bostadsrätterna i Hudiksvalls kommun hade ett genomsnittligt pris på 1,2 miljoner kronor. I fjol gjordes 56 affärer vid den här tiden på året.

I hela Gävleborg såldes 600 bostadsrätter för i snitt 1,4 miljoner kronor.

Graf: Antal sålda bostadsrätter i Hudiksvalls kommun

Statistiken visar även på en prisuppgång i Hudiksvalls kommun. Medelpriset på försäljningarna av bostadsrätter i kommunen var 3 procent högre än för tre månader sedan. I hela Gävleborg däremot ökar priserna på bostadsrätter. I hela länet noterades en prisuppgång på 1 procent.

Graf: Prisutveckling för bostadsrätter i Hudiksvalls kommun
Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på bostadsrätter stiger i 65 av landets kommuner, medan de sjunker i 51 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Karta: Prisutveckling för bostadsrätter kommun för kommun

Bland kommunerna i Gävleborgs län stiger priserna på bostadsrätter i två av fyra kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Sandviken där priserna steg med 21 procent. I Söderhamn däremot sjönk priserna med 13 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i sex av länets tio kommuner.

Få försäljningar av villor

Mellan oktober och december såldes 45 villor i Hudiksvalls kommun. Det är relativt få sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i kommunen under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.

Under oktober till december såldes det 22 färre villor i Hudiksvall än snittet för det senaste året. Oktober till december är, historiskt sett, en tid då det säljs färre villor än under resten av året, men också om vi tar det här i beaktande var bostadsmarknaden ovanligt lugn under de senaste tre månaderna.

De sålda villorna i Hudiksvalls kommun hade ett genomsnittligt pris på 2,3 miljoner kronor. I fjol gjordes 64 affärer vid den här tiden på året.

I hela Gävleborg såldes 417 villor för i snitt 2,2 miljoner kronor.

Graf: Antal sålda villor i Hudiksvalls kommun

Statistiken visar även på en kännbar prisuppgång i Hudiksvalls kommun. Medelpriset på försäljningarna av villor i kommunen var 4 procent högre än för tre månader sedan. I hela Gävleborg däremot sjunker villapriserna. I hela länet noterades en prisnedgång på 4 procent.

Graf: Prisutveckling för villor i Hudiksvalls kommun
Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på villor sjunker i 97 av landets kommuner, medan de stiger i 56 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Karta: Prisutveckling för villor kommun för kommun

Bland kommunerna i Gävleborgs län stiger priserna på villor i tre av sex kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Bollnäs där priserna steg med 5 procent. I Ljusdal däremot sjönk priserna med 24 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i fyra av länets tio kommuner.

Fyra försäljningar av fritidshus

Mellan oktober och december gjordes sammanlagt fyra affärer med fritidshus i Hudiksvalls kommun. Det kan jämföras med tre vid motsvarande tid i fjol.

De sålda fritidshusen i Hudiksvalls kommun hade ett genomsnittligt pris på 1,5 miljoner kronor.

I hela Gävleborg såldes 42 fritidshus för i snitt 1,5 miljoner kronor.

Graf: Antal sålda fritidshus i Hudiksvalls kommun

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för fritidshus i Hudiksvall den här månaden.

Priserna på fritidshus stiger i 70 av landets kommuner, medan de sjunker i bara en (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Karta: Prisutveckling för fritidshus kommun för kommun

Bland kommunerna i Gävleborgs län stiger priserna på fritidshus i tre av fyra kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Bollnäs där priserna steg med 25 procent. I Sandviken däremot sjönk priserna med 6 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för fritidshus i sex av länets tio kommuner.

Tabeller

Försäljningar av villor i Gävleborgs län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Bollnäs+5 % 361,7 miljoner
Gävle−7 % 1223,4 miljoner
Hofors 271,5 miljoner
Hudiksvall+4 % 452,3 miljoner
Ljusdal−24 % 361,5 miljoner
Nordanstig 181,1 miljoner
Ockelbo 81,5 miljoner
Ovanåker 141,1 miljoner
Sandviken+3 % 652,2 miljoner
Söderhamn−11 % 461,4 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Gävleborgs län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Bollnäs 290,7 miljoner
Gävle−4 % 3161,8 miljoner
Hofors 40,3 miljoner
Hudiksvall+3 % 311,2 miljoner
Ljusdal 321,8 miljoner
Nordanstig 0
Ockelbo 0
Ovanåker 50,3 miljoner
Sandviken+21 % 1461,0 miljon
Söderhamn−13 % 370,6 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Gävleborgs län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Bollnäs+25 % 80,8 miljoner
Gävle+2 % 121,9 miljoner
Hofors 10,7 miljoner
Hudiksvall 41,5 miljoner
Ljusdal 41,5 miljoner
Nordanstig 31,8 miljoner
Ockelbo 20,9 miljoner
Ovanåker 11,3 miljoner
Sandviken−6 % 22,6 miljoner
Söderhamn+9 % 51,7 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.