Hög andel vaccinerade i Östersund – även i de minst vaccinerade områdena

Östersunds kommun | Corona |
Karta över vaccintäckning i Östersund
Newsworthy

Andelen vaccinerade i den minst vaccinerade delarna av landet ökar. Även i Östersund, där vaccinationsgraden i de minst vaccinerade områdena redan var relativt hög, har lägstanivån höjts.

Det finns fortfarande ett glapp mellan de mest och minst vaccinerade områdena i Östersund, men det fortsätter att minska. I december var skillnaden tolv procentenheter, vilket är en procentenhet mindre än månaden innan.

Andelen vaccinerade per område

I augusti tog Folkhälsomyndigheten för första gången fram ny, geografiskt mer finkornig statistik över vaccinationstäckningen. Landets 290 kommuner delades in i knappt 6 000 så kallade demografiska statistikområden för att kunna identifiera var de vita fläckarna på vaccinationskartan finns. Nu har en femte uppdatering av läget gjorts, som bygger på uppgifter från slutet av december.

Den senaste månaden har andelen som fått en dos vaccin ökat i 35 av 37 områden i Östersund. Störst ökning stod delar av Östersund staden för. Där ökade andelen vaccinerade med tre procentenheter, en ökning som är större än månaden innan.

Karta över vaccinationstäckning i Östersund

I alla områden i Östersund har minst tre av fyra vuxna fått en första dos och även de minst vaccinerade områdena har relativt hög vaccinationstäckning. Lägst vaccinationstäckning finns i delar av Skogsmon där 82 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos. Det är den lägsta andelen i Jämtlands län.

Högst vaccinationstäckning i kommunen finns i delar av Odensala och delar av Karlslund-Remonthagen-Blomängen, där 94 procent av den vuxna befolkningen fått en dos.

Andelen vaccinerade ökar regionernas minst vaccinerade områden – storstäderna hamnar efter

I hela Jämtlands län har andelen vaccinerade i det minst vaccinerade området höjts med tolv procentenheter sedan i augusti, till 82 procent. I Västra Götaland och Dalarna har andelen vaccinerade i de minst vaccinerade områdena ökat mest. Det handlar om delar av Kronogårds Torg-Frälsegården i Trollhättan och Tjärna Ängar i Borlänge, där andelen som fått en dos ökat med 21 procentenheter.

De minst vaccinerade området i hela landet finns i Göteborg, där bara 48 procent har fått en första dos.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.