Sveriges mest vaccinerade område finns på Hammarö

Hammarö kommun | Corona |
Karta över vaccintäckning i Skoghall
Newsworthy

Andelen vaccinerade i den minst vaccinerade delarna av landet ökar. Även på Hammarö, där vaccinationsgraden i de minst vaccinerade områdena redan var relativt hög, har lägstanivån höjts.

Det finns fortfarande ett glapp mellan de mest och minst vaccinerade områdena på Hammarö och den senaste månaden har glappet varit ganska oförändrat. I december var skillnaden sju procentenheter.

Andelen vaccinerade per område

I augusti tog Folkhälsomyndigheten för första gången fram ny, geografiskt mer finkornig statistik över vaccinationstäckningen. Landets 290 kommuner delades in i knappt 6 000 så kallade demografiska statistikområden för att kunna identifiera var de vita fläckarna på vaccinationskartan finns. Nu har en femte uppdatering av läget gjorts, som bygger på uppgifter från slutet av december.

Den senaste månaden har andelen som fått en dos vaccin ökat i sex av nio områden på Hammarö. I samtliga fall rör det sig om en ökning på en eller ett par procentenheter.

Karta över vaccinationstäckning i Skoghall

I alla områden på Hammarö har minst tre av fyra vuxna fått en första dos och även de minst vaccinerade områdena har relativt hög vaccinationstäckning. Lägst vaccinationstäckning finns i Skoghall-Vidöåsen och Skoghall-Mörmon där 91 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Högst vaccinationstäckning i kommunen finns i delar av Götetorp-Hammar, där 98 procent av den vuxna befolkningen fått en dos. Det är det mest vaccinerade området i landet.

Andelen vaccinerade ökar regionernas minst vaccinerade områden – storstäderna hamnar efter

I hela Värmlands län har andelen vaccinerade i det minst vaccinerade området höjts med tio procentenheter sedan i augusti, till 80 procent. I Västra Götaland och Dalarna har andelen vaccinerade i de minst vaccinerade områdena ökat mest. Det handlar om delar av Kronogårds Torg-Frälsegården i Trollhättan och Tjärna Ängar i Borlänge, där andelen som fått en dos ökat med 21 procentenheter.

Den lägsta vaccintäckningen i Värmlands län finns i delar av Årjäng där 80 procent fått en spruta. De minst vaccinerade området i hela landet finns i Göteborg, där bara 48 procent har fått en första dos.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.