Relativt oförändrad andel biståndstagare i Sverige i november

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Sverige låg i stort sett stilla i november, och är nu 1,3 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.

Totalt fick 131 805 personer i Sverige ekonomiskt bistånd stöd under november, vilket alltså motsvarar 1,3 procent av den vuxna befolkningen. Det är ungefär lika stor andel som föregående månad. Sedan samma månad förra året innebär det en minskning med 0,1 procentenheter.

Landets högsta nivåer finns i Filipstads kommun, med 3,3 procent, och de lägsta i Olofströms kommun, Pajala kommun, Solna kommun och Vellinge kommun, med 0,2 procent.

Av biståndstagarna i Sverige var förra månaden 65 431 kvinnor och 66 373 män.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.