Hittills under pandemin: En halv miljon inställda flyg

Avgångshall på flygplats
Erik Odiin, Unsplash

Sedan covid-19 klassades som pandemi, och det globala resandet störtdök i mars 2020 har 210 000 passagerarflyg gått till och från svenska flygplatser. Det är omkring 500 000 färre än om de senaste årens sakta nedåtgående trend före pandemin hållit i sig. Det visar de senaste trafiksiffrorna från landets flygplatser.

Under november landade totalt 12 421 passagerarflyg (reguljär- eller charterflyg) på landets flygplatser. Det motsvarar totalt omkring 18 000 flygningar till eller från en flygplats i Sverige, och är mindre än två tredjedelar av vad som hade varit väntat för årstiden, utan pandemi.

Antalet flygningar ökade bara marginellt i november jämfört med oktober innan, samtidigt som antalet passagerare minskade något. Det befäster de senaste månadernas bild av att det svenska flygande nu planat ut på en nivå en bra bit under tiden före pandemin, och att det uteblivna flygandet inte är på väg att ätas upp av något uppdämt resesug i första taget.

Den nya omikron-varianten av covid 19-viruset fick sitt namn och klassades som en ”variant av särskild betydelse” av WHO den 26 november. Kort därefter införde flera länder nya reserestriktioner. Det kan alltså finnas en viss effekt av avbokningar till följd av den nya virusvarianten redan i novembersiffrorna.

I början av året analyserade Newsworthy tillsammans med Sveriges Natur klimateffekten av svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att de insparade utsläppen från svenskarnas beteendeförändring under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter, jämfört med vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent. Läs mer om det minskade flygandets betydelse för klimatet här: https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/flyget-efter-pandemin

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.