Arbetslösheten i Hylte faller mer än i andra kommuner i Halland

Hylte kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Hylte kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sex av sex kommuner i Hallands län såg en minskande arbetslöshet i november. Hylte var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under november månad rapporterade Hylte en total arbetslöshet på 9,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 478 av 5 032 invånare i åldern 16 till 64 år i Hylte kommun var inskrivna som arbetssökande (115 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Hylte är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 11,2 till 9,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan augusti 2019.

Graf: Arbetslöshet i Hylte kommun och Hallands län

Hylte är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Hylte. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Hylte alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Hallands län (9,5 procent i kommunen, jämfört med 5,6 procent i hela länet). Hylte har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Kungsbacka har den lägsta (3,1 procent). För att Hylte skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kungsbacka skulle 322 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,4 procent i Hylte under november månad, motsvarande 327 av 1 460 personer. Det är 5,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−110 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd. Sedan mars har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,8 till 22,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2014.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,9 procentenheter i Hylte. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hylte kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Hylte om man jämför med andra kommuner i Halland.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,7 procentenheter). I november var 12,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 57 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 16 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Hylte sjunkit åtta månader i följd (ner från 14,0 procent i mars till 12,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hylte kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Hylte högre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hylte kommun och Hallands län

45 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 45 arbetsplatsannonser i Hylte kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Hylte kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete46
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter15
Lastbilsförare m.fl.24
Processoperatörer, papper23*
Svetsare och gasskärare13
Grundskollärare33
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik22
Redovisningsekonomer22
Företagssäljare22
Personliga assistenter22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Hylte kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
HylteHallands länHela landet
Hela arbetskraften9,5 %−1,8 % 5,6 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda22,4 %−5,3 % 17,6 %−3,1 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar12,0 %−1,7 % 6,5 %−2,9 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Falkenberg6,2 %−1,6 % 
Halmstad7,7 %−1,6 % 
Hylte9,5 %−1,8 % 
Kungsbacka3,1 %−1,4 % 
Laholm6,0 %−1,4 % 
Varberg4,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Falkenberg19,1 %−3,2 % 
Halmstad20,3 %−2,4 % 
Hylte22,4 %−5,3 % 
Kungsbacka11,8 %−2,5 % 
Laholm18,5 %−3,8 % 
Varberg12,9 %−3,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Falkenberg6,2 %−3,4 % 
Halmstad8,5 %−2,8 % 
Hylte12,0 %−1,7 % 
Kungsbacka3,9 %−2,7 % 
Laholm8,2 %−2,2 % 
Varberg5,2 %−2,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.