Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 23:e månaden i följd i Vilhelmina

Vilhelmina kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Vilhelmina kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Vilhelmina kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Vilhelmina kommun med 4,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 17,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt betydligt

Under november månad rapporterade Vilhelmina en total arbetslöshet på 6,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,9 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 208 av 3 152 invånare i åldern 16 till 64 år i Vilhelmina kommun var inskrivna som arbetssökande (65 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Vilhelmina är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 9,1 till 6,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Vilhelmina kommun och Västerbottens län

Vilhelmina är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Vilhelmina alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (6,6 procent i kommunen, jämfört med 5,0 procent i hela länet). Dorotea har den lägsta arbetslösheten i länet (4,3 procent), medan Åsele har den högsta (7,8 procent). För att Vilhelmina skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Dorotea skulle 72 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,5 procent i Vilhelmina under november månad, motsvarande 50 av 286 personer. Det är 4,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−4 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,9 till 17,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,9 procentenheter i Vilhelmina. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Vilhelmina kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Vilhelmina om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,3 procentenheter). I november var 11,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 40 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med nio personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Vilhelmina sjunkit tio månader i följd (ner från 16,4 procent i januari till 11,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Vilhelmina kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Vilhelmina högre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Vilhelmina kommun och Västerbottens län

28 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 28 arbetsplatsannonser i Vilhelmina kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Vilhelmina kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor913
Kundtjänstpersonal110
Brandmän16
Vårdare, boendestödjare12
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering12
Ambulanssjuksköterskor m.fl.11
Receptarier11
Veterinärer11
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning11
Skolsköterskor11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Vilhelmina kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
VilhelminaVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften6,6 %−1,9 % 5,0 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda17,5 %−4,2 % 14,6 %−3,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar11,2 %−2,3 % 7,1 %−3,4 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,8 %−1,5 % 
Dorotea4,3 %−2,5 % 
Lycksele6,1 %−1,5 % 
Malå4,6 %−2,3 % 
Nordmaling5,8 %−2,4 % 
Norsjö5,5 %−0,2 % 
Robertsfors4,8 %−1,5 % 
Skellefteå4,6 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %−0,3 % 
Storuman5,5 %−0,6 % 
Umeå5,0 %−1,6 % 
Vilhelmina6,6 %−1,9 % 
Vindeln4,4 %−1,2 % 
Vännäs4,6 %−1,7 % 
Åsele7,8 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm16,1 %−5,5 % 
Dorotea13,7 %−10,1 % 
Lycksele19,1 %−5,0 % 
Malå16,1 %−8,4 % 
Nordmaling18,6 %−6,8 % 
Norsjö19,3 %+4,9 % 
Robertsfors16,0 %−3,1 % 
Skellefteå14,4 %−3,7 % 
Sorsele10,8 %+0,1 % 
Storuman19,6 %−0,1 % 
Umeå13,8 %−3,7 % 
Vilhelmina17,5 %−4,2 % 
Vindeln11,2 %−6,2 % 
Vännäs16,1 %−7,2 % 
Åsele14,9 %−4,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm2,3 %−4,6 % 
Dorotea6,6 %−2,0 % 
Lycksele7,6 %−5,0 % 
Malå9,0 %−1,8 % 
Nordmaling9,0 %−7,8 % 
Norsjö9,3 %+1,1 % 
Robertsfors10,6 %−1,3 % 
Skellefteå6,7 %−3,9 % 
Sorsele5,6 %−3,5 % 
Storuman6,9 %−3,6 % 
Umeå6,8 %−2,9 % 
Vilhelmina11,2 %−2,3 % 
Vindeln9,4 %−3,2 % 
Vännäs5,9 %−7,6 % 
Åsele11,5 %+0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.