Arbetslösheten minskar betydligt i Örebro

Örebro kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Örebro kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Örebro kommun. Även i hela Örebro sjunker arbetslösheten.

Under november månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 8,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 6 633 av 79 916 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro kommun var inskrivna som arbetssökande (1 124 färre än i november i fjol).

Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten i Örebro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan november 2019.

Graf: Arbetslöshet i Örebro kommun och Örebro län

Örebro är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Örebro län (8,3 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Askersund och Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,5 procent), medan Hällefors har den högsta (10,7 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund och Lekeberg skulle 3 037 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,5 procent i Örebro under november månad, motsvarande 4 111 av 18 271 personer. Det är 3,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−401 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd. Sedan mars har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,2 till 22,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,2 procentenheter i Örebro. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Örebro kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Örebro om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,5 procentenheter). I november var 8,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 855 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 389 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örebro sjunkit sju månader i följd (ner från 10,4 procent i april till 8,5 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Örebro kommun

Medan Örebro har högre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,5 procentenheter lägre i Örebro.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Örebro kommun och Örebro län

886 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 886 arbetsplatsannonser i Örebro kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 400 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Örebro kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor4167
Kundtjänstpersonal3163
Telefonförsäljare m.fl.2059
Lager- och terminalpersonal2258
Företagssäljare3648
Övriga kontorsassistenter och sekreterare1039
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.1439*
Personliga assistenter2936
Städare1833
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2933

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Örebro kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
ÖrebroÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften8,3 %−1,5 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda22,5 %−3,2 % 22,1 %−3,3 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar8,5 %−3,5 % 9,0 %−3,3 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−1,1 % 
Degerfors8,6 %−0,5 % 
Hallsberg7,1 %−1,8 % 
Hällefors10,7 %−2,4 % 
Karlskoga7,0 %−1,0 % 
Kumla5,8 %−1,0 % 
Laxå6,8 %−1,8 % 
Lekeberg4,5 %−0,7 % 
Lindesberg7,5 %−1,2 % 
Ljusnarsberg8,8 %−3,4 % 
Nora6,6 %−2,0 % 
Örebro8,3 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund19,1 %−4,6 % 
Degerfors26,9 %−1,4 % 
Hallsberg20,3 %−4,6 % 
Hällefors32,6 %−4,5 % 
Karlskoga22,1 %−2,9 % 
Kumla17,3 %−1,7 % 
Laxå21,3 %−5,4 % 
Lekeberg17,4 %−2,9 % 
Lindesberg21,6 %−2,2 % 
Ljusnarsberg20,2 %−8,0 % 
Nora20,0 %−8,0 % 
Örebro22,5 %−3,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund7,4 %−3,3 % 
Degerfors15,0 %+0,4 % 
Hallsberg10,6 %−3,6 % 
Hällefors11,7 %−3,9 % 
Karlskoga9,4 %−3,2 % 
Kumla8,5 %−3,1 % 
Laxå9,3 %−4,9 % 
Lekeberg7,1 %−3,9 % 
Lindesberg9,7 %−1,9 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora10,7 %−2,0 % 
Örebro8,5 %−3,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.