Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 23:e månaden i följd i Ånge

Ånge kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Ånge kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Ånge kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Ånge kommun med 4,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 20,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under november månad rapporterade Ånge en total arbetslöshet på 6,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 302 av 4 377 invånare i åldern 16 till 64 år i Ånge kommun var inskrivna som arbetssökande (58 färre än i november i fjol).

Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten i Ånge är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Ånge kommun och Västernorrlands län

Ånge är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Härnösand där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Ånge hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västernorrlands län och nu växer klyftan (6,9 procent i kommunen, jämfört med 7,7 procent i hela länet). Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (6,7 procent), medan Härnösand har den högsta (10,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,6 procent i Ånge under november månad, motsvarande 82 av 398 personer. Det är 4,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−25 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,0 till 20,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,7 procentenheter i Ånge. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ånge kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Ånge som i andra kommuner i Västernorrland. Sundsvall har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,3 procentenheter). I november var 10,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 43 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 13 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ånge kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ånge lägre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ånge kommun och Västernorrlands län

48 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 48 arbetsplatsannonser i Ånge kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 110 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Ånge kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor324
Telefonförsäljare m.fl.317
Kundtjänstpersonal211
Butikssäljare, fackhandel110
Tandsköterskor110
Företagssäljare99
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer27
Försäljnings- och marknadschefer22
Personliga assistenter22
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Ånge kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
ÅngeVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften6,9 %−1,1 % 7,7 %−1,2 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda20,6 %−4,8 % 23,9 %−3,4 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar10,1 %−2,3 % 12,0 %−1,8 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Härnösand10,0 %−2,1 % 
Kramfors8,5 %−1,6 % 
Sollefteå8,2 %−0,1 % 
Sundsvall7,5 %−1,0 % 
Timrå7,6 %−0,9 % 
Ånge6,9 %−1,1 % 
Örnsköldsvik6,7 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Härnösand30,0 %−6,1 % 
Kramfors25,0 %−4,6 % 
Sollefteå25,7 %+1,7 % 
Sundsvall21,6 %−3,0 % 
Timrå22,5 %−1,5 % 
Ånge20,6 %−4,8 % 
Örnsköldsvik25,0 %−4,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Härnösand15,0 %−2,8 % 
Kramfors14,7 %−3,7 % 
Sollefteå12,9 %+1,1 % 
Sundsvall11,7 %−1,0 % 
Timrå13,1 %−3,6 % 
Ånge10,1 %−2,3 % 
Örnsköldsvik10,0 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.