Arbetslösheten i Sorsele faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Västerbotten

Sorsele kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Sorsele kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

15 av 15 kommuner i Västerbottens län såg en minskande arbetslöshet i november. Så även i Sorsele, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Under november månad rapporterade Sorsele en total arbetslöshet på 4,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,3 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 55 av 1 196 invånare i åldern 16 till 64 år i Sorsele kommun var inskrivna som arbetssökande (tre färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Sorsele är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Sorsele kommun och Västerbottens län

Sorsele är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Sorsele passerat snittet i Västerbottens län och nu har lägre arbetslöshet (4,6 procent i kommunen, jämfört med 5,0 procent i hela länet). Dorotea har den lägsta arbetslösheten i länet (4,3 procent), medan Åsele har den högsta (7,8 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger något

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,8 procent i Sorsele under november månad, motsvarande 17 av 157 personer. Det är 0,1 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+2 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de 36 föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,2 procentenheter i Sorsele.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sorsele kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Sorsele om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,5 procentenheter). I november var 5,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sju personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fem personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sorsele sjunkit åtta månader i följd (ner från 7,8 procent i mars till 5,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sorsele kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sorsele lägre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sorsele kommun och Västerbottens län

Sju annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt sju arbetsplatsannonser i Sorsele kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring tio lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Sorsele kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Kundtjänstpersonal15
Grundutbildade sjuksköterskor13
Arbetsterapeuter11
Bibliotekarier och arkivarier11
Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl.11
Specialistläkare11
Övriga läkare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Sorsele kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
SorseleVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,6 %−0,3 % 5,0 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda10,8 %+0,1 % 14,6 %−3,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar5,6 %−3,5 % 7,1 %−3,4 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,8 %−1,5 % 
Dorotea4,3 %−2,5 % 
Lycksele6,1 %−1,5 % 
Malå4,6 %−2,3 % 
Nordmaling5,8 %−2,4 % 
Norsjö5,5 %−0,2 % 
Robertsfors4,8 %−1,5 % 
Skellefteå4,6 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %−0,3 % 
Storuman5,5 %−0,6 % 
Umeå5,0 %−1,6 % 
Vilhelmina6,6 %−1,9 % 
Vindeln4,4 %−1,2 % 
Vännäs4,6 %−1,7 % 
Åsele7,8 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm16,1 %−5,5 % 
Dorotea13,7 %−10,1 % 
Lycksele19,1 %−5,0 % 
Malå16,1 %−8,4 % 
Nordmaling18,6 %−6,8 % 
Norsjö19,3 %+4,9 % 
Robertsfors16,0 %−3,1 % 
Skellefteå14,4 %−3,7 % 
Sorsele10,8 %+0,1 % 
Storuman19,6 %−0,1 % 
Umeå13,8 %−3,7 % 
Vilhelmina17,5 %−4,2 % 
Vindeln11,2 %−6,2 % 
Vännäs16,1 %−7,2 % 
Åsele14,9 %−4,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm2,3 %−4,6 % 
Dorotea6,6 %−2,0 % 
Lycksele7,6 %−5,0 % 
Malå9,0 %−1,8 % 
Nordmaling9,0 %−7,8 % 
Norsjö9,3 %+1,1 % 
Robertsfors10,6 %−1,3 % 
Skellefteå6,7 %−3,9 % 
Sorsele5,6 %−3,5 % 
Storuman6,9 %−3,6 % 
Umeå6,8 %−2,9 % 
Vilhelmina11,2 %−2,3 % 
Vindeln9,4 %−3,2 % 
Vännäs5,9 %−7,6 % 
Åsele11,5 %+0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.