Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på elva år i Robertsfors

Robertsfors kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Robertsfors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Robertsfors kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan augusti 2010.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Robertsfors kommun med 3,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 16,0 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt betydligt

Under november månad rapporterade Robertsfors en total arbetslöshet på 4,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 154 av 3 208 invånare i åldern 16 till 64 år i Robertsfors kommun var inskrivna som arbetssökande (48 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Robertsfors är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Robertsfors kommun och Västerbottens län

Robertsfors är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Robertsfors hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,8 procent i kommunen, jämfört med 5,0 procent i hela länet). Dorotea har den lägsta arbetslösheten i länet (4,3 procent), medan Åsele har den högsta (7,8 procent). För att Robertsfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Dorotea skulle 16 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,0 procent i Robertsfors under november månad, motsvarande 54 av 338 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−12 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 22:a månaden i följd. Sedan januari 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 16,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,2 procentenheter i Robertsfors. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Robertsfors kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Robertsfors om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,3 procentenheter). I november var 10,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 28 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sju personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Robertsfors kommun

Medan Robertsfors har lägre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 3,5 procentenheter högre i Robertsfors.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Robertsfors kommun och Västerbottens län

13 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 13 arbetsplatsannonser i Robertsfors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 15 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Robertsfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor13
Grundskollärare22
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering12
Barnskötare11
Chefer inom äldreomsorg11
Fritidspedagoger11
Fysioterapeuter och sjukgymnaster11
Förskollärare11
Geriatriksjuksköterskor11
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Robertsfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
RobertsforsVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,8 %−1,5 % 5,0 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda16,0 %−3,1 % 14,6 %−3,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar10,6 %−1,3 % 7,1 %−3,4 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,8 %−1,5 % 
Dorotea4,3 %−2,5 % 
Lycksele6,1 %−1,5 % 
Malå4,6 %−2,3 % 
Nordmaling5,8 %−2,4 % 
Norsjö5,5 %−0,2 % 
Robertsfors4,8 %−1,5 % 
Skellefteå4,6 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %−0,3 % 
Storuman5,5 %−0,6 % 
Umeå5,0 %−1,6 % 
Vilhelmina6,6 %−1,9 % 
Vindeln4,4 %−1,2 % 
Vännäs4,6 %−1,7 % 
Åsele7,8 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm16,1 %−5,5 % 
Dorotea13,7 %−10,1 % 
Lycksele19,1 %−5,0 % 
Malå16,1 %−8,4 % 
Nordmaling18,6 %−6,8 % 
Norsjö19,3 %+4,9 % 
Robertsfors16,0 %−3,1 % 
Skellefteå14,4 %−3,7 % 
Sorsele10,8 %+0,1 % 
Storuman19,6 %−0,1 % 
Umeå13,8 %−3,7 % 
Vilhelmina17,5 %−4,2 % 
Vindeln11,2 %−6,2 % 
Vännäs16,1 %−7,2 % 
Åsele14,9 %−4,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm2,3 %−4,6 % 
Dorotea6,6 %−2,0 % 
Lycksele7,6 %−5,0 % 
Malå9,0 %−1,8 % 
Nordmaling9,0 %−7,8 % 
Norsjö9,3 %+1,1 % 
Robertsfors10,6 %−1,3 % 
Skellefteå6,7 %−3,9 % 
Sorsele5,6 %−3,5 % 
Storuman6,9 %−3,6 % 
Umeå6,8 %−2,9 % 
Vilhelmina11,2 %−2,3 % 
Vindeln9,4 %−3,2 % 
Vännäs5,9 %−7,6 % 
Åsele11,5 %+0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.