Lägsta arbetslösheten på tolv år i Vännäs

Vännäs kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Vännäs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Vännäs kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten sedan december 2008.

Under november månad rapporterade Vännäs en total arbetslöshet på 4,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 197 av 4 283 invånare i åldern 16 till 64 år i Vännäs kommun var inskrivna som arbetssökande (76 färre än i november i fjol).

Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten i Vännäs är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april har arbetslösheten gått ner från 6,1 till 4,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan december 2008.

Graf: Arbetslöshet i Vännäs kommun och Västerbottens län

Vännäs är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Vännäs hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,6 procent i kommunen, jämfört med 5,0 procent i hela länet). Dorotea har den lägsta arbetslösheten i länet (4,3 procent), medan Åsele har den högsta (7,8 procent). För att Vännäs skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Dorotea skulle tretton personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,1 procent i Vännäs under november månad, motsvarande 66 av 410 personer. Det är 7,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−28 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd. Sedan februari har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,6 till 16,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,5 procentenheter i Vännäs. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−5,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Vännäs kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Vännäs om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Storuman har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−7,6 procentenheter). I november var 5,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 24 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 42 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Vännäs kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Vännäs lägre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Vännäs kommun och Västerbottens län

26 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 26 arbetsplatsannonser i Vännäs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Vännäs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter215
Barnskötare24
Grundutbildade sjuksköterskor13
Distriktssköterskor12
Taxiförare m.fl.12
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning22
Lastbilsförare m.fl.22
Arbetsförmedlare11
Pizzabagare m.fl.11
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Vännäs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
VännäsVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,6 %−1,7 % 5,0 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda16,1 %−7,2 % 14,6 %−3,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar5,9 %−7,6 % 7,1 %−3,4 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,8 %−1,5 % 
Dorotea4,3 %−2,5 % 
Lycksele6,1 %−1,5 % 
Malå4,6 %−2,3 % 
Nordmaling5,8 %−2,4 % 
Norsjö5,5 %−0,2 % 
Robertsfors4,8 %−1,5 % 
Skellefteå4,6 %−1,4 % 
Sorsele4,6 %−0,3 % 
Storuman5,5 %−0,6 % 
Umeå5,0 %−1,6 % 
Vilhelmina6,6 %−1,9 % 
Vindeln4,4 %−1,2 % 
Vännäs4,6 %−1,7 % 
Åsele7,8 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm16,1 %−5,5 % 
Dorotea13,7 %−10,1 % 
Lycksele19,1 %−5,0 % 
Malå16,1 %−8,4 % 
Nordmaling18,6 %−6,8 % 
Norsjö19,3 %+4,9 % 
Robertsfors16,0 %−3,1 % 
Skellefteå14,4 %−3,7 % 
Sorsele10,8 %+0,1 % 
Storuman19,6 %−0,1 % 
Umeå13,8 %−3,7 % 
Vilhelmina17,5 %−4,2 % 
Vindeln11,2 %−6,2 % 
Vännäs16,1 %−7,2 % 
Åsele14,9 %−4,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjurholm2,3 %−4,6 % 
Dorotea6,6 %−2,0 % 
Lycksele7,6 %−5,0 % 
Malå9,0 %−1,8 % 
Nordmaling9,0 %−7,8 % 
Norsjö9,3 %+1,1 % 
Robertsfors10,6 %−1,3 % 
Skellefteå6,7 %−3,9 % 
Sorsele5,6 %−3,5 % 
Storuman6,9 %−3,6 % 
Umeå6,8 %−2,9 % 
Vilhelmina11,2 %−2,3 % 
Vindeln9,4 %−3,2 % 
Vännäs5,9 %−7,6 % 
Åsele11,5 %+0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.