Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Västervik

Västerviks kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Västerviks kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Västerviks kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan september 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerviks kommun med 5,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 18,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under november månad rapporterade Västervik en total arbetslöshet på 6,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Kalmar län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 081 av 16 379 invånare i åldern 16 till 64 år i Västerviks kommun var inskrivna som arbetssökande (320 färre än i november i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Västervik är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan november 2020 har arbetslösheten gått ner från 8,3 till 6,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Västerviks kommun och Kalmar län

Västervik är inte den enda kommunen i Kalmar län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Högsby där arbetslösheten sjunker med 4,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Västervik nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Kalmar län. Mörbylånga har den lägsta arbetslösheten i länet (3,7 procent), medan Högsby har den högsta (8,7 procent). För att Västervik skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Mörbylånga skulle 475 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,6 procent i Västervik under november månad, motsvarande 406 av 2 183 personer. Det är 5,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−121 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,9 till 18,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,0 procentenheter i Västervik. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Västerviks kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Västervik om man jämför med andra kommuner i Kalmar län. Högsby har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vimmerby har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,6 procentenheter). I november var 9,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 141 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 81 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Västervik sjunkit tolv månader i följd (ner från 13,0 procent i november 2020 till 9,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Västerviks kommun

Medan Västervik har ungefär samma total arbetslöshet som Kalmar län, ligger ungdomsarbetslösheten 0,4 procentenheter högre i Västervik.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Västerviks kommun och Kalmar län

140 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 140 arbetsplatsannonser i Västerviks kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 340 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Västerviks kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor2969
Restaurang- och köksbiträden m.fl.842
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.120
Saneringsarbetare m.fl.120
Städare217
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning717*
Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl.215
Företagssäljare511
Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning110
Kockar och kallskänkor610

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Västerviks kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
VästervikKalmar länHela landet
Hela arbetskraften6,6 %−1,7 % 6,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda18,6 %−5,4 % 20,1 %−4,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar9,4 %−3,6 % 9,0 %−2,9 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm5,7 %−0,8 % 
Emmaboda8,2 %−2,0 % 
Hultsfred8,6 %−1,9 % 
Högsby8,7 %−4,0 % 
Kalmar6,5 %−1,3 % 
Mönsterås6,4 %−2,3 % 
Mörbylånga3,7 %−0,8 % 
Nybro7,5 %−1,3 % 
Oskarshamn6,1 %−1,7 % 
Torsås7,1 %−0,5 % 
Vimmerby5,4 %−1,3 % 
Västervik6,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm17,3 %−2,0 % 
Emmaboda25,0 %−6,2 % 
Hultsfred24,3 %−4,8 % 
Högsby21,9 %−11,1 % 
Kalmar19,3 %−3,3 % 
Mönsterås22,1 %−8,3 % 
Mörbylånga10,9 %−2,5 % 
Nybro22,7 %−4,5 % 
Oskarshamn19,1 %−4,9 % 
Torsås19,9 %−5,8 % 
Vimmerby19,3 %−7,5 % 
Västervik18,6 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm8,6 %−2,4 % 
Emmaboda10,2 %−5,4 % 
Hultsfred12,6 %−2,3 % 
Högsby10,0 %−2,6 % 
Kalmar8,7 %−1,5 % 
Mönsterås8,3 %−4,6 % 
Mörbylånga7,4 %−2,4 % 
Nybro9,0 %−2,6 % 
Oskarshamn8,8 %−5,2 % 
Torsås15,2 %0,0 % 
Vimmerby6,7 %−3,5 % 
Västervik9,4 %−3,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.