Arbetslösheten minskar i Karlskoga

Karlskoga kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Karlskoga kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Karlskoga kommun. Även i hela Örebro sjunker arbetslösheten.

Under november månad rapporterade Karlskoga en total arbetslöshet på 7,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 984 av 14 057 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlskoga kommun var inskrivna som arbetssökande (157 färre än i november i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Karlskoga är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Karlskoga kommun och Örebro län

Karlskoga är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Karlskoga hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (7,0 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Askersund och Lekeberg har den lägsta arbetslösheten i länet (4,5 procent), medan Hällefors har den högsta (10,7 procent). För att Karlskoga skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund och Lekeberg skulle 351 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,1 procent i Karlskoga under november månad, motsvarande 545 av 2 466 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−53 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,6 till 22,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,1 procentenheter i Karlskoga. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlskoga kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Karlskoga om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,2 procentenheter). I november var 9,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 139 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 54 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlskoga sjunkit nio månader i följd (ner från 11,1 procent i februari till 9,4 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlskoga kommun

Medan Karlskoga har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,4 procentenheter högre i Karlskoga.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlskoga kommun och Örebro län

138 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 138 arbetsplatsannonser i Karlskoga kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 270 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Karlskoga kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter830
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.226
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering324
Kundtjänstpersonal416
Grundutbildade sjuksköterskor612
Telefonförsäljare m.fl.412
Geriatriksjuksköterskor411
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter110
Väktare och ordningsvakter28
Företagssäljare57

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Karlskoga kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
KarlskogaÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,0 %−1,0 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda22,1 %−2,9 % 22,1 %−3,3 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar9,4 %−3,2 % 9,0 %−3,3 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−1,1 % 
Degerfors8,6 %−0,5 % 
Hallsberg7,1 %−1,8 % 
Hällefors10,7 %−2,4 % 
Karlskoga7,0 %−1,0 % 
Kumla5,8 %−1,0 % 
Laxå6,8 %−1,8 % 
Lekeberg4,5 %−0,7 % 
Lindesberg7,5 %−1,2 % 
Ljusnarsberg8,8 %−3,4 % 
Nora6,6 %−2,0 % 
Örebro8,3 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund19,1 %−4,6 % 
Degerfors26,9 %−1,4 % 
Hallsberg20,3 %−4,6 % 
Hällefors32,6 %−4,5 % 
Karlskoga22,1 %−2,9 % 
Kumla17,3 %−1,7 % 
Laxå21,3 %−5,4 % 
Lekeberg17,4 %−2,9 % 
Lindesberg21,6 %−2,2 % 
Ljusnarsberg20,2 %−8,0 % 
Nora20,0 %−8,0 % 
Örebro22,5 %−3,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Askersund7,4 %−3,3 % 
Degerfors15,0 %+0,4 % 
Hallsberg10,6 %−3,6 % 
Hällefors11,7 %−3,9 % 
Karlskoga9,4 %−3,2 % 
Kumla8,5 %−3,1 % 
Laxå9,3 %−4,9 % 
Lekeberg7,1 %−3,9 % 
Lindesberg9,7 %−1,9 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora10,7 %−2,0 % 
Örebro8,5 %−3,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.