Arbetslösheten minskar i Vimmerby

Vimmerby kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Vimmerby kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Vimmerby kommun. Även i hela Kalmar län sjunker arbetslösheten.

Under november månad rapporterade Vimmerby en total arbetslöshet på 5,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Kalmar län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 412 av 7 630 invånare i åldern 16 till 64 år i Vimmerby kommun var inskrivna som arbetssökande (102 färre än i november i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Vimmerby är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari har arbetslösheten gått ner från 7,1 till 5,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Vimmerby kommun och Kalmar län

Vimmerby är inte den enda kommunen i Kalmar län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Högsby där arbetslösheten sjunker med 4,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Vimmerby hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Kalmar län och nu växer klyftan (5,4 procent i kommunen, jämfört med 6,5 procent i hela länet). Mörbylånga har den lägsta arbetslösheten i länet (3,7 procent), medan Högsby har den högsta (8,7 procent). För att Vimmerby skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Mörbylånga skulle 130 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,3 procent i Vimmerby under november månad, motsvarande 214 av 1 109 personer. Det är 7,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−71 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 29,1 till 19,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,9 procentenheter i Vimmerby. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−6,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Vimmerby kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Vimmerby om man jämför med andra kommuner i Kalmar län. Högsby har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,5 procentenheter). I november var 6,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 54 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 37 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Vimmerby sjunkit åtta månader i följd (ner från 10,1 procent i mars till 6,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Vimmerby kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Vimmerby lägre än i Kalmar län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Vimmerby kommun och Kalmar län

95 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 95 arbetsplatsannonser i Vimmerby kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 210 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Vimmerby kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Kockar och kallskänkor421
Saneringsarbetare m.fl.120
Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk215
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.115
Städare314
Grundskollärare79
Grundutbildade sjuksköterskor38
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.47
Köksmästare och souschefer16
Telefonförsäljare m.fl.16

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Vimmerby kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
VimmerbyKalmar länHela landet
Hela arbetskraften5,4 %−1,3 % 6,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda19,3 %−7,5 % 20,1 %−4,9 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar6,7 %−3,5 % 9,0 %−2,9 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm5,7 %−0,8 % 
Emmaboda8,2 %−2,0 % 
Hultsfred8,6 %−1,9 % 
Högsby8,7 %−4,0 % 
Kalmar6,5 %−1,3 % 
Mönsterås6,4 %−2,3 % 
Mörbylånga3,7 %−0,8 % 
Nybro7,5 %−1,3 % 
Oskarshamn6,1 %−1,7 % 
Torsås7,1 %−0,5 % 
Vimmerby5,4 %−1,3 % 
Västervik6,6 %−1,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm17,3 %−2,0 % 
Emmaboda25,0 %−6,2 % 
Hultsfred24,3 %−4,8 % 
Högsby21,9 %−11,1 % 
Kalmar19,3 %−3,3 % 
Mönsterås22,1 %−8,3 % 
Mörbylånga10,9 %−2,5 % 
Nybro22,7 %−4,5 % 
Oskarshamn19,1 %−4,9 % 
Torsås19,9 %−5,8 % 
Vimmerby19,3 %−7,5 % 
Västervik18,6 %−5,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Kalmar län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Borgholm8,6 %−2,4 % 
Emmaboda10,2 %−5,4 % 
Hultsfred12,6 %−2,3 % 
Högsby10,0 %−2,6 % 
Kalmar8,7 %−1,5 % 
Mönsterås8,3 %−4,6 % 
Mörbylånga7,4 %−2,4 % 
Nybro9,0 %−2,6 % 
Oskarshamn8,8 %−5,2 % 
Torsås15,2 %0,0 % 
Vimmerby6,7 %−3,5 % 
Västervik9,4 %−3,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.